Essote ryhtyy kulukuurille — Vaikutuksia toiminnalle ja asiakkaille ei vielä ennakoida

Johtoryhmä valmistelee talouden tasapainottamisen ohjelmaa.

Essote

Essotella on noin viiden miljoonan euron sopeuttamistarve.

Sosiaali- ja terveyspalveluista Etelä-Savossa vastaava kuntayhtymä Essote etsii toimia talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymää uhkaa tämän vuoden talousarvion ylitys menojen kasvun vuoksi. Talousjohtaja Vesa Vestala sanoo, että kulurakenteeseen on puututtava loppuvuoden aikana.

— Miten tämä asiakkaalle näky, sitä on vielä hankala sanoa.

— Tasapainottamisen yksityiskohdat selviävät lähiviikkojen aikana, ja ohjelma esitellään Essoten hallitukselle 19. syyskuuta ja sen jälkeen syyskuun valtuustolle, kertoo Vestala.

1,3 prosenttia on Essotessa viisi miljoonaa euroa

Essote ennakoi jo kesäkuussa, että menot ovat ylittymässä. Tilannekuva on ennallaan. Näköpiirissä on 1,3 prosentin poikkeama talousarviosta. Essoten kokoluokalla se tarkoittaa viiden miljoonan euron ylitystä.

Johtoryhmä on aloittanut valmistelun talouden tasapainottamiseksi.

Kaikki menojen vähentämisen vaihtoehdot ovat Vestalan mukaan mahdollisia. Lähtökohtaisesti kuitenkin sijaishenkilöstöstä etsitään ennemmin säästöjä kuin esimerkiksi lomautuksista.

Sijaiskulut ovat olleet suuremmat kuin Essote talousarviossa ennakoi.
Essoten johto on linjannut jo, että ”rekrytointeja tarkastellaan huolella” ja ”ostopalveluja vähennetään”.

Ostopalveluiden kasvun osuus on viiden miljoonan ylityksestä on noin kaksi miljoonaa euroa. Sitäkin enemmän menojen lisäykseen ovat vaikuttaneet henkilöstökulut.

— Odotimme budjettia tehtäessä palkankorotusten vaikutukseksi 0,5 prosenttia, mutta tammikuun palkkaratkaisu korotti niitä pitkälti toista prosenttia.

Tulojen kehitys ei odotettua

Tuloja asiakasmaksuista Essote on saanut ennakoimaansa vähemmän.

Asiakasmäärät eivät ole vähentyneet, mutta indeksitarkistus laski maksuja vuoden alussa ja siten vähensi tuloja.

Essote tähtää toimenpiteisiin, jotka vaikuttaisivat myös ensi vuoden talouteen. Talouden tasapainotuksen valmistelu kytketään mukaan ensi vuoden talousarvion valmisteluun.

Kuntayhtymän hallitus käsitteli asiaa torstaina merkiten taloustilanteen tiedokseen. Hallitukselle kerrottiin myös tasapainottamisen valmistelun aloittamisesta.