Mikkeli puoltaa Kyyhkylän kiistamaston olemassaoloa, mutta rakennuslupa on kuitenkin käsiteltävä uudelleen

Suunnittelutarveratkaisu katsoo, että Kyyhkylän telemaston rakentamiselle on valituksista huolimatta perustelunsa.

Vesa Vuorela

Lupa- ja valvontajaoston mukaan kiistellyn telemaston rakentaminen on perusteltua. Lupamenettely on kuitenkin hoidetava vielä erikseen.
Lupa- ja valvontajaoston mukaan kiistellyn telemaston rakentaminen on perusteltua. Lupamenettely on kuitenkin hoidetava vielä erikseen.

Mikkelin kaupunki puoltaa kiistanalaisen telemaston rakentamista Kyyhkylän alueelle.

Itse asiassa masto on jo rakennettu ja ollut toiminnassa vuosia. Maston laillisuutta on nyt kuitenkin jouduttu arvioimaan rakennusluvasta syntyneen valituskierroksen vuoksi.

Kaupungin rakennusvalvonnan lupa- ja valvontajaosto linjasi torstai-illan kokouksessaan, että maston sijoittaminen nykyiselle paikalleen täyttää maankäyttö- ja maanrakennuslain mukaiset edellytykset.

Käytännössä asia meni niin, että jaosto antoi suunnittelutarvelausunnon.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa vuoden. Mastolle tulee hakea varsinainen rakennuslupa ennen määräajan päättymistä.

Suunnittelutarveratkaisun taustalla on vanha rakennuslupaprosessi.

Mikkelin rakennusvalvonta myönsi ristikkomastolle rakennusluvan Kyyhkylään vuonna 2013. Hakijana oli Mikkelin Puhelin Oyj.

Maston rakentamisen lähtökohta on ollut parantaa Kyyhkylän alueen matkaviestintäpalveluita.

Rakentamista ei kuitenkaan aloitettu kolmen vuoden määräajan kuluessa.

Yhtiö haki vuoden jatkoaikaa, joka myönnettiin. Masto pystytettiin tämän luvan nojalla, mutta seurauksena oli naapurikiinteistön jättämä valitus.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan jatkoaikaa ei olisi voitu myöntää.

Lupamenettely pitää nyt uusia.

Ely-keskus edellytti, että ennen luparatkaisua maston rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun. Sen kaupunki on nyt tehnyt.

Kaupunkisuunnittelun mukaan maston rakentamisen lähtökohta on ollut parantaa Kyyhkylän alueen matkaviestintäpalveluita. Alueella on muun muassa pientaloasutusta ja kouluja.

Kaupungin mukaan maston sijoituspaikka on perusteltu, eikä masto aiheuta haittaa maankäytölle tai naapureille. Myöskään Porrassalmen historiallinen maisema ei kärsi.

Kaavassa ei ole telemastojen paikkoja, vaan paikat ratkaistaan tapauskohtaisesti.