Mikromuovit saastuttavat myös järviä — Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon tekniikka estää muovin kulkeutumisen järveen

Uuden Mbr-tekniikan toimivuus testattiin pilottilaitoksella

Mikromuovijätettä syntyy monella tapaa. Pieniä muovihiukkasia käytetään kosmetiikassa, maaleissa ja erilaisissa pinnoitteissa. Osa jätteestä syntyy muovituotteiden hajotessa mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi. Mikkelin kallioon louhittavaan jäteveden puhdistamoon asennetaan tekniikka, joka estää mikromuovin kulkeutumisen järveen.
Mikromuovijätettä syntyy monella tapaa. Pieniä muovihiukkasia käytetään kosmetiikassa, maaleissa ja erilaisissa pinnoitteissa. Osa jätteestä syntyy muovituotteiden hajotessa mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi. Mikkelin kallioon louhittavaan jäteveden puhdistamoon asennetaan tekniikka, joka estää mikromuovin kulkeutumisen järveen.

Mikkeli valitsi rakenteilla olevaan jätevedenpuhdistamoonsa kalvobioreaktorin eli mbr-prosessin ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa. Puoliläpäiseviin kalvoihin perustuvia laitoksia on Mikkelin lisäksi rakenteilla Oulussa ja Parikkalassa. Ensi viikon tiistaina päättyy Mikkelin puhdistamon mbr-kalvoyksiköiden urakkatarjousaika.
— Kun uutta rakennetaan, kannattaa suuntautua tulevaisuuteen. Yksi haasteista tulevaisuudessa ovat todennäköisesti mikromuovit, toteaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki.
Mikromuoveilla tarkoitetaan alle viiden millimetrin läpimittaisia kappaleita.

Mbr-tekniikan etuna on lähtevän veden on tasalaatuisuus. Siinä ole lainkaan kiintoainesta. Kiintoaineksen mukana kalvoyksikköön jää mikromuovien lisäksi esimerkiksi lääkeainejäämiä ja bakteereita, perinteisessä puhdistamossa ne olisivat kulkeutuneet järveen.

Mbr-tekniikka ei Mikkelissä tule sen kalliimmaksi kuin perinteinen tekniikka, joka olisi vaatinut suuremman allastilavuuden. Kallionlouhinnan säästöillä rahoitetaan kalliimpi tekniikka.

Siirtoviemäreineen uusi puhdistamo maksaa 45 miljoonaa euroa ja tästä mbr-kalvoyksiköiden osuus on kolme miljoonaa euroa.

Mikkelissä tehtiin pilottitutkimus uuden mbr-tekniikan toimivuudesta. Aalto-yliopiston tutkija Julia Talvitie vertaili väitöskirjaansa varten perinteistä puhdistuslaitosta ja mbr-pilottilaitosta.

Vanhakin tekniikka pysäyttää muovista 99 prosenttia. Vesistöön pääsevällä prosentilla on Talvitien mukaan kuitenkin väliä.
— Vaikka pitoisuudet litraa kohden jäävät pieniksi, niin tuotamme valtavia määriä jätevettä. Tätä kautta tulevat myös vaikutukset.

Mikromuovijätettä syntyy monella tapaa. Pieniä muovihiukkasia käytetään kosmetiikassa, maaleissa ja erilaisissa pinnoitteissa. Osa jätteestä syntyy muovituotteiden hajotessa mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi.

Mikromuovien haitat ovat aikaisemmin tulleet esille lähinnä merialueilla. Meneillään oleva Suomen Akatemian tutkimus selvittää niiden esiintymistä ja vaikutusta makean veden vesistössä. Yhtenä tutkimuskohteena on Kuopion Kallavesi.

Mikromuovijätettä syntyy monella tapaa. Pieniä muovihiukkasia käytetään kosmetiikassa, maaleissa ja erilaisissa pinnoitteissa. Osa jätteestä syntyy muovituotteiden hajotessa mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi. Mikkelin kallioon louhittavaan jäteveden puhdistamoon asennetaan tekniikka, joka estää mikromuovin kulkeutumisen järveen.