Golf-kentän laajentamiskaava kaatui Mäntyharjussa

Itä-Suomen hallinto-oikeus katsoi, ettei turvallisuudesta ollut riittäviä selvityksiä.

Tanja Rihu

Vola-Golf aloitti harjoituslyöntialueena vuonna 2011, ja sittemmin toimintaa on laajennettu.
Vola-Golf aloitti harjoituslyöntialueena vuonna 2011, ja sittemmin toimintaa on laajennettu.

Mäntyharjun kunnan suunnitelmat Viitostien varren matkailun kehittämiseksi ottavat takapakkia. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymän valtatien varteen laaditun Peruveden ranta-asemakaavan.

Keskeisen osan kaavavalmistelua on muodostanut Vola-Golfin yrittäjän aikomus laajentaa golf-kenttää Suittilahden alueella.

Kaavassa olisi myös varauduttu loma-asuntorakentamiseen.

Valtuustossa kesällä 2017 hyväksytystä kaavasta valituksen hallinto-oikeudelle oli tehnyt kouvolalainen naapuritilan omistaja. Hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa viime viikolla.

Hallinto-oikeus kumosi kaavan ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että kaavan turvallisuudesta ei ollut esitetty riittäviä selvityksiä golf-kentän suojavyöhykkeisiin ja peliväylien sijoitteluun liittyen.

Valitus sisälsi kovaa kritiikkiä kuntaa kohtaan muun muassa karttavirheistä, vuorovaikutuksen puutteellisuudesta sekä maanomistajien kuulematta jättämisestä ja tasapuolisesta kohtelusta.

"Prosessi jatkuu"

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta kanteluluonteiset ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät huomautukset. Oikeus myös hylkäsi vuorovaikutuksesta, kaavan valmistelusta ja maanomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta esitetyt valitusperusteet. Sen sijaan turvallisen elinympäristön edellytysten luomisessa kaava oli hallinto-oikeuden mielestä epäonnistunut.

Mäntyharjun kunta aikoo tutustua hallinto-oikeuden ratkaisuun vielä tarkemmin. Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen arvioi tässä vaiheessa, että kaavaprosessia viedään edelleen eteenpäin.

Suunnitelmia golf-kentän laajentamiseksi ja matkailun kehittämiseksi Viitostien varressa esiteltiin ensimmäisen kerran jo vuosikymmenen alussa. Rantakaavaa on valmisteltu vuodesta 2012. Suunnittelualue on noin 54 hehtaarin kokoinen.

Kaavasta alueella on väännetty pitkään. Edellinen rantaosayleiskaavan muutos päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn, jossa valitus kaatui. Sen jälkeen kunta laittoi uudelleen liikkeelle Peruveden rantakaavan.