Mikkeli laajentaa maksutonta varhaiskasvatusta — Myös päivähoidon kokopäiväoikeus tulee voimaan

Mikkelin kaupunki poistaa päivähoitorajauksen ja siirtyy kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan kymmenen prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa.

Vesa Vuorela

Mikkeli sopi kaupunkirakennetyöryhmän esitysten yhteydessä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen palvelumuutoksista.


Mikkelin kaupunginhallitus vahvisti maanantain kokouksessaan kaksi merkittävää perhepoliittista linjausta.
Mikkeli poistaa subjektiivisen päivähoidon rajauksen ja palauttaa aiemmin voimassa olleet ryhmäkoot sekä laajentaa maksutonta varhaiskasvatusta.
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutosta esitti vihreiden valtuustoryhmä.
Kaupunki palauttaa kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden kokopäivähoitoon. Muutos tehdään ensi vuoden elokuusta alkaen.
Menettely tietää sitä, että eri puolille kaupunkia tarvitaan 1—8 lisäpaikkaa varhaiskasvatusyksikköä kohden. Kuluvan syksyn tilanteen mukaan lisäpaikkoja tarvitaan 24.
Lisäkustannuksia kertyy yhteensä noin 313 000 euroa vuodessa.
Kaupunginhallitus päätti samassa yhteydessä, että ryhmäkoon palauttaminen arvioidaan ensi vuoden talousarviopäätöksen yhteydessä.

Kaupunki laajentaa kokoaikaista maksutonta varhaiskasvatusta niin, että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajaa korotetaan kymmenen prosenttia kaupungin omissa päivähoitopalveluissa.
Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta lukien.
Seuraavien vuosien mahdollinen maksujen alentamisen taso päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä.
Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta teki valtuustoaloitteen SDP.
Tavoitteena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää, joten kaupungin on tarkasteltava myös uusien päiväkotitilojen rakentamista.

Järjestely aiheuttaa noin 150 000 euron asiakasmaksutulon aleneman, joka huomioidaan jo vuoden 2019 talousarviossa.
Arvioiden mukaan Mikkelin on rakennettava noin 150 lapsen uusi päiväkoti, jotta varhaiskasvatuksen maksuttomuuden vuoksi vuodesta 2021 eteenpäin saadaan paikat uusille varhaiskasvatuksen piiriin tuleville lapsille.
Henkilöstöä tarvitaan lisää 25—27 työntekijää.