Mikkeli jatkaa mittavaa talouden sopeutusohjelmaa — Luvassa menoleikkauksia ja mahdollisesti veronkorotuksia

Kirjastoverkko ehkä harvenee ja opetuksesta vähennetään tunteja. Palvelurakenteesta ja säästöistä on nyt olemassa ohjelma, mutta päätökset puuttuvat vielä toistaiseksi.

Vesa Vuorela

Kirjastoverkon rakennemuutokset on osa Mikkelin kaupungin talouden sopeutusohjelmaa.

Mikkelin kaupunki valmistautuu toteuttamaan tuntuvan talouden sopeutuspaketin.
Paketin kokonaisvaikutus on lähivuosina noin 14 miljoonaa euroa.

Kaupunki aloittaa myös sote-kuntayhtymä Essoten kanssa neuvottelut kaupungin sote-kustannusten alentamisesta. Jos tämä hanke otetaan mukaan sopeutuspakettiin, kokonaisvaikutus on noin 20 miljoonaa euroa.

Kaupunkilaisille on näillä näkymin luvassa erilaisia palvelujen leikkauksia ja rakenteellisia muutoksia, säästöjä sekä mahdollisesti verotuksen kiristäminen.
Kaupunki ennakoi kuntaveron sekä kiinteistöverojen korotusta. Verotuksen muutosten lasketaan vastaavan yhtä kuntaveroprosenttia.

Sopeutuspaketti on linjattu palvelusuunnitelmassa, jonka sen ohjausryhmä luovutti maanantaina iltapäivällä kaupunginhallitukselle
Asia tulee päätöksentekoon viikon kuluttua, kun kaupunginjohtaja Timo Halonen tekee palvelusuunnitelmasta hallitukselle oman esityksensä.

Samassa yhteydessä linjataan ne toimet, jotka tehdään talouden tasapainottamiseksi kuluvalle vuodelle ja taloussuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle.

Tämä tietänee niin sanotun lisäbudjetin laatimista. Koko paketti menee valtuuston päätettäväksi 18. maaliskuuta.

Kahdessa vuodessa viiden miljoonan säästöt

Laskettu 14 miljoonan euron sopeutuksessa on mukana viime kesänä päätetty kaupunkirakennetyöryhmän esityskokonaisuus koulu- ja varhaiskasvatustilojen rakentamisesta.

Nyt käsittelyssä olevan palvelusuunnitelman sopeutustavoite on 5,25 miljoonaa euroa. Summa jakautuu tänä ja ensi vuonna noin puoliksi.

Kokonaisuus on jaettu koreihin. A-korissa tavoitellaan muun muassa avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin 280 000 euron säästöä.

Esitys ei ottanut lähemmin kantaa kirjastoverkkoon. Järjestelyä selvittää erillinen projekti.

Oma sopeutuksensa kohdistetaan konserneihin, ja kaupunki suunnittelee rahoitusjärjestelyihin konsernipankkia.

Ylikunnallisia kulttuuripalveluja tutkimaan asetetaan työryhmä, jonka tavoitteena on selvittää kaupungille sopiva rahoitusvastuu.

Liikuntapaikat käydään läpi. Osa liikuntapaikoista siirtyi muiden kuin kaupungin ylläpidettäväksi, ja vähemmällä käytöllä olevat suljetaan.

Teknisessä toimessa pyritään kilpailutusta kehittämällä 200 000 euron säästöön.
Kaupungin lentokentän asema tulee nyt päätettäväksi. Ohjausryhmä lähtee siitä, että kenttä lakkautetaan, mutta tiettävästi ryhmä ei ole ollut asiasta yksimielinen.

Ryhmä ei ollut täysin yksimielinen

Työryhmä ei äänestänyt paketistaan, mutta osasta esityskokonaisuuden kohdista se ei ollut samaa mieltä.

Eri näkemykset koskevat lähinnä B-koriksi kutsuttua osuutta, jossa otetaan kantaa kirjastoverkkoon, opetuksen tuntimäärään ja aluejohtokuntien asemaan.

Kirjastorakenne perustuu esityksen mukaan neljään kirjastoon, pääkirjastoon sekä Ristiinan, Haukivuoren ja Anttolan kirjastoihin.

Esitys ei ottanut lähemmin kantaa kirjastoverkkoon. Järjestelyä selvittää erillinen projekti.

Järjestely toisi tilaratkaisuissa 185 000 euron säästöt  ja henkilöstökuluissa 160 000 euron säästöt.

Kolmannessa eli C-korissa käsitellään opetusta. Kaupungin kouluissa annetaan nyt keskimäärin 226 vuosiviikkotuntia. Määrää on pohdittu laskettavaksi 222 tuntiin.
Leikkaus koskisi lähinnä taito- ja taideaineita, ympäristöoppia ja valinnaisaineita. Kustannusvaikutus olisi noin 200 000 euroa.

Opetustuntien määrästä ei ollut yksimielisyyttä.

Verot, maksut ja henkilöstö tarkasteluun

Tulojen lisäämiseksi kaupunki käy läpi maksut ja taksat, tehostaa tonttimyyntiä ja kiinteän omaisuuden myyntiä.

Lisäksi menossa on kiinteistöveroselvitys, joka kaupungin arvion mukaan lisää kiinteistöverotuottoja veropohjan laajennuksineen 600 000—700 000 euroa vuodessa.

Kaupunki aloittaa sote-yhtymä Essoten kanssa neuvottelut kaupungin sote-kustannuksista. Tämä tapahtunee kevään kuluessa.

Ohjausryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholaisen (sd.) mukaan puolitoista vuotta kestänyt palvelurakenteita ja toimintatapoja uudistava työ on edennyt vaiheeseen, jossa lähes kaikki palvelut on käyty läpi.

— Talouden tasapaino edellyttää molempien rakennepakettien toteutumista ja lisäksi myös verotuksen tasoon puuttumista, Aholainen sanoo.

— Henkilöstövaikutukset ovat esitettävien toimenpiteiden osalta reippaasti yli sadan.

Essoten kanssa neuvotellaan

— Monet esitettävät toimenpiteet jättävät avoimeksi, muun muassa se, hoidetaanko tehtävät omana työnä vai ostetaanko palvelu ostopalveluna. Lähtökohta on, että tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja mahdollisimman taloudellisesti kaupungin kannalta, sanoo Aholainen.

Halosen mukaan palvelusuunnitelma muodostaa keskeisen osan Mikkelin kaupungin tasapainottamisohjelmaa.

Halosen mukaan viikon kuluttua kaupunginjohtajan esityksessä otetaan kantaa myös Essoten Mikkelin kuntaosuuden kehitykseen ja tuleviin kunnallis- ja kiinteistöveroratkaisuihin.

— Työtä on tehty yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tarvittavat sopeutustoimenpiteet tehdään kolmen vuoden aikana muun muassa eläköitymisten ja henkilöstön uudelleensijoittumisten kautta, sanoo Halonen.