Xamk tutkii koululaisten maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia — Ammattikorkeakoulu sai suuren 1,3 miljoonan euron tutkimusrahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Rahoituksen ansiosta Xamkissa tutkitaan myös maahanmuuttotaustaisten ja vaikeavammaisten harrastuksia. Hankkeet kestävät kolme vuotta ja työllistävät seitsemän tutkijaa.

Raimo Eerola

Muutaman vuoden päästä peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä tiedetään enemmän. 
Muutaman vuoden päästä peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä tiedetään enemmän. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa aiotaan tutkia ilmaisen joukkoliikenteen vaikutusta nuoriin.

Tutkimuksen mahdollistaa opetus-ja kulttuuriministeriö myöntämä suuri 1,3 miljoonan euron tutkimushankkeille suunnatun tutkimusrahoitus.

Actice Life Labin, Juvenian ja Aalto Yliopiston yhteistyönä toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään, lisääkö ilmainen julkinen liikenne lasten koettua ja todellista itsenäistä liikkumista, vähentääkö se eriarvoisuutta harrastusten saavutettavuudessa ja lisääkö se mitattua fyysistä aktiivisuutta koko päivän aikana.

Hankkeen johtajana toimii Active Life Labin tutkimuspäällikkö Arto Pesola.

— Liikunnan edistämisen tutkimus keskittyy usein yksilötason toimenpiteisiin. Mikkelin kaupungin päätös tarjota ilmainen julkinen liikenne koululaisille tarjoaa erinomaisen tutkimusasetelman selvittää poliittisen päätöksen vaikutuksia lasten mitattuun aktiivisuuteen, mikä on kansainvälisesti merkittävää ja uutta, kertoo Pesola tiedotteessa.

Peruskoululaisten maksuton paikallisliikenne jatkuu

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti huhtikuussa, että kaupunki tarjoaa jatkossakin peruskoululaisille Waltti-kortin. Kortin avulla paikallisliikennematkustaminen on koululaisille maksutonta. Waltti-kortti on ollut käytössä syksystä 2017 lähtien.

Kortteja on ollut aktiivisessa käytössä noin 3 000 kappaletta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan arvion mukaan koululaisten ilmaisliikenne maksaa kaupungille 335 000—385 000 euroa vuodessa.

Waltti-kortti on herättänyt kritiikkiä, sillä sen on pelätty vähentävän nuorten muutenkin vähäistä liikuntaa. Maksuttoman joukkoliikenteen hinta on myös herättänyt närkästystä.

Toisaalta Walttia on kehuttu, sillä monille perheille kortista on ollut paljon hyötyä.

Kun kortti oli ollut käytössä vuoden ajan ja Waltti-kortista teetettiin kysely syksyllä 2018, peräti 95 prosenttia mikkeliläistä vanhemmista toivoi Waltti-järjestelmän jatkuvan kokeilujakson jälkeenkin.

Xamk tutkii maahanmuuttajataustaisten ja vaikeavammaisten harrastuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus mahdollistaa Xamkille kaksi muutakin hanketta.

Offside-hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastuksessa kohtaamia haasteita, esteitä ja mahdollisuuksia.

Hankkeen johtaja Marko Kananen Juveniasta sanoo, että urheiluseurojen ja vapaamuotoisen harrastustoiminnan sosiaalisten ympäristöjen tutkiminen tuottaa kaivattua tietoa liikunnasta syrjäytymisen syistä ja mekanismeista.

Vaikos-tutkimuksessa tarkastellaan vaikeavammaisten nuorten liikuntaharrastuksia mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä eri puolilla Suomea.

Hanketta johtaa Juveniassa Susan Eriksson. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston vammaistutkimuksen laitoksen kanssa.

Kolme vuotta kestävät hankkeet työllistävät seitsemän tutkijaa, joista kuusi sijoittuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tulevien vuosien ehdollisena myönnetty rahoitus vahvistetaan hankkeiden edistymisen ja eduskunnan osoittaman budjetin perusteella.