Vankilamyymälän kortteliin tulee uusi iso asuinkerrostalo — Mikkeli valmistelee Senaatti kiinteistön Linnankadun kortteliin kaavamuutoksen

Linnankadun ja Päiviönkadun kulmaan sovitellaan jopa seitsenkerroksista asuinkerrostaloa. Entisen Suomen pankin kiinteistön ja vankilamyymälän korttelin kaavamuutokset eriytetään omiksi kaavoikseen.

Jaakko Avikainen

Linnankadun ja Päiviönkadun kulmakorttelin miljöö muuttuu, sillä paikalle suunnitellaan mittavaa kerrostalorakentamista. Vankilan myymälä katoaa, mutta oikealla näkyvä kerrostalo säilyy.
Linnankadun ja Päiviönkadun kulmakorttelin miljöö muuttuu, sillä paikalle suunnitellaan mittavaa kerrostalorakentamista. Vankilan myymälä katoaa, mutta oikealla näkyvä kerrostalo säilyy.

Mikkelin kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta, joka tähtää uuden mittavan kerrostalokokonaisuuden rakentamiseen kaupungin keskustan tuntumaan.

Kerrostalorakentamista on tulossa Linnankadun, Päiviönkadun ja Maaherrankadun rajaamaan kolmiomaiseen kortteliin, jonka Linnankadun puolella sijaitsee vankilan myymälä.

Paikalla on nykyisin voimassa vuonna 2007 vahvistettu asemakaava. Tekeillä oleva kaavamuutos säilyttää kolmiokorttelissa olevan nykyisen kerrostalon ja mahdollistaa uuden kerrostalon rakentamisen.

Kolmiotontti on ollut osa laajempaa asemakaavavalmistelua, jossa mukana oli myös naapurikorttelissa sijaitseva entinen Suomen pankin kiinteistö.

Kaava-asetelmat muuttuivat, kun maanomistaja Senaatti kiinteistöt myi suojellun pankkirakennuksen tontteineen kuluvan vuoden alussa mikkeliläiselle rakennusliikkeelle FH Invest Oy:lle.

Senaatille jäi kolmiokortteli, johon nyt tehdään oma kaavamuutos. Myös pankkitalon alueelle laaditaan erillinen kaavamuutos.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Linnankadun ja Päiviönkadun kulman kaavaa seuraavassa kokouksessaan.

Teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun pohjaesitys on, että kortteliin tulee iso asuinkerrostalo.

Korttelissa on rakennusoikeutta kaikkiaan 5 250 kerrosneliötä, josta nykyisen suojelumääräyksen alaisen kerrostalon rakennusoikeus on 1 250 kerrosneliötä.

Kaavamuutos kasvattaa korttelin rakennusoikeutta hieman alle tuhat kerrosneliötä.

Autopaikat, 46–47 paikkaa, on määrä sijoittaa sekä kannen alle että pihatasoon. Osa paikoista tulee vankilan käyttöön.

Korttelissa on rakennusoikeutta kaikkiaan 5 250 kerrosneliötä.

Uuteen taloon porrastettu kattokorkeus

Nähtäville ja lausuntokierrokselle lähtee esitys, joka tarjoaa kahta erilaista toteutusmallia.

Rakennusmassa, joka sijoittuisi joko Linnankadun tai Päiviönkadun suuntaisesti, olisi yhtenäinen, mutta kerrostaso vaihtelisi. Toisessa versiossa kerrosluvut ovat seitsemän, viisi ja kolme sekä toisessa kuusi, viisi ja kolme.

Korttelin nykyinen kerrostalo on kolmikerroksinen.

Rakentaminen merkitsee vankilamyymälän katoamista paikaltaan.

Kaavamuutosta on esittänyt Senaatti kiinteistöt. Yhtiön tarkoitus on myydä koko kiinteistö.

Mikkelin kaupunki on kaavamuutoksen kannalla. Suunnitelman mukaan paikalle tulee C-kaavamerkintä, joka mahdollistaa monenlaisia keskustatoimintoja asumisesta liike- ja toimistotiloihin.

Kaavaa ohjaa osaltaan se, että viereisessä korttelissa on vankila. Kaavavalmistelussa on ratkaistavana erilaisia toiminnallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennussuojelullisia kysymyksiä.

Vanha asuintalo on aikansa edustaja

Valtio osti kaupungilta korttelista kaksi tonttia vuonna 1921 ja yksikerroksisen vankilan myymälän puutalon tontin vuotta myöhemmin.

Korttelin eteläosaan valmistui vuonna 1954 uudisrakennus vankilan henkilökunnan asuinrakennukseksi.

Tämä kolmikerroksinen, roiskerapattu kerrostalo satulakattoineen, parvekkeineen ja yksityiskohtineen edustaa rakennusaikansa tavanomaista kerrostalorakentamista. Mikkelissä talotyyppi on käymässä harvinaiseksi.

Luonnosvaiheessa suunniteltiin myös vanhan asuintalon purkamista, mutta hankkeesta luovuttiin. Asuintalo jää paikoilleen.