Vangasjärven rantaan omakotitalotontteja Pieksämäellä – Tonttikaupan mukana tulee järvi- ja korpimaisemaa

Vangasjärven asuinalue sijaitsee aivan kaupungin kupeessa Naarajärven palvelujen lähellä.

Arja Reinikainen

Vangasjärven nykyistä omakotitaloaluetta laajennetaan kaavoittamalla rantaan lisää omakotitalotontteja.
Vangasjärven nykyistä omakotitaloaluetta laajennetaan kaavoittamalla rantaan lisää omakotitalotontteja.

Pieksämäen kaupunki vauhdittaa viime vuosina hiipunutta omakotitalojen rakentamista kaavoittamalla Vangasjärven rantaan omakotitalotontteja.

Omarantaisia tontteja kaavassa on 9 ja sisämaan tontteja 16.

Myös sisämaan tontin omistajille tarjotaan mahdollisuus järviluontoon, sillä kortteleiden väliin on osoitettu lähivirkistysalue Haaviranta, jolla sijaitsee liito-oravan elinpiirin ydinalue ja uhanalainen korpiluontotyyppi.

Pieksämäen kaupungilla ei ole aikoihin ollut tarjota myyntiin järvenrantatontteja.

Vangasjärven alue on ainutlaatuinen, sillä kaupungin keskustaan on matkaa vajaat viisi kilometriä. Naarajärven taajaman palvelut ovat parin kilometrin päässä.

Tontit tulevat myyntiin aikaisintaan syksyllä.

– Tarkoituksena on saada vedettyä tiet alueelle kesän aikana, kertoo kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen.

Häkkisen mukaan on mahdollista, että alueella järjestetään koemarkkinointi jo kesällä.

Omarantaiset tontit myydään Häkkisen mukaan tarjousten perusteella kuitenkin niin, että tonteille asetetaan pohjahinta.

Kaupungin Pieksämäen seurakunnalta ostaman alueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Se rajautuu länsipuolella Vangasjärveen, pohjoispuolella Vangasniemen hautausmaahan ja itäpuolella Suonenjoentiehen.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven alueen nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle.

Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle ja sen on tarkoitus muodostua osaksi laajempaa Vangasjärven ympäristön asuinaluekokonaisuutta.

Tekninen lautakunta päätti keskiviikon kokouksessaan asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäväksi.

Mikäli muistutuksia ei kaavaehdotuksesta jätetä, tulee kaava kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi kevään aikana.

Asemakaavaehdotus ja sitova tonttijako on nähtävänä 17.2 -17.3. välisen ajan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla.