Omaishoidon ohjaaja muistuttaa: ”Palvelutalon palveluissa on yllättävän paljon säläkuluja”

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset -yhdistyksen omaishoidon ohjaaja toivoo, että kaikkien iäkkäiden hoitoa ei sälytetä omaisille.

Länsi-Savo

Omaishoidon ohjaajan Eija Kaihilan mukaan on yhä epäselvää, mitkä kaikki palvelutalon palvelut sisältyvät sote-uudistuksen myötä mahdollisesti tuleviin asiakasseteleihin. 
Omaishoidon ohjaajan Eija Kaihilan mukaan on yhä epäselvää, mitkä kaikki palvelutalon palvelut sisältyvät sote-uudistuksen myötä mahdollisesti tuleviin asiakasseteleihin. 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset -yhdistyksen omaishoidon ohjaajan Eija Kaihilan mukaan tuettua asumista tarvitaan lisää.

— Kaikkien hoidettavien hoitoa ei voi sälyttää omaisille. Omaishoitajia on paljon, ja he alkavat olla jo iäkkäitä, Kaihila sanoo.

— Haasteelliseksi voi muodostua palveluasumisen kustannukset silloin, kun toinen puoliso asuu vielä kotona. Kodissa asuvalle jää yksin maksettaviksi kodin kulut, ja omaishoidon tuki häviää. Palvelutalon palveluissa on yllättävän paljon säläkuluja. On epäselvää, mitkä kaikki erikseen hinnoitellut palvelut sisältyvät tuleviin asiakasseteleihin.

"Perhehoitajalla on oltava sydämen paloa"

Etelä-Savossa on jo olemassa ikääntyvien ihmisten perhehoitoa.

— Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten palvelutarjonnassa: se on inhimillinen, turvallisen arjen mahdollista hoivan muoto. Perhehoitajalla on oltava sydämen paloa elämäntapaan, sanoo Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon -hankkeen päällikkö Jaana Koinsaari.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä alle 15 toimeksiantoperusteista perhehoitajaa. Nyt odotellaan myös ensimmäisen ikäihmisten ammatillisen perhekodin aloitusta.

— Kaksi ammattilaista voi ottaa perhekotiin enintään seitsemän ikäihmistä.