Tilaajalle

Päivitetty keskittämisasetus mahdollistaa tekonivelleikkausten jatkumisen Savonlinnassa

Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien pitää vielä sopia minimimäärän alittamisesta.

Tekonivelleikkausten jatkumisella on merkitystä siitä, että Savonlinnassa voi säilyä erikoissairaanhoidon päivystys.
Tekonivelleikkausten jatkumisella on merkitystä siitä, että Savonlinnassa voi säilyä erikoissairaanhoidon päivystys.

Päivitetty erikoissairaanhoidon keskittämisasetus mahdollistaa tekonivelleikkausten jatkumisen Savonlinnan keskussairaalassa, jos Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit niin sopivat.