Mikkelissä avautuu ensi vuoden alussa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelupiste – Pieksämäellä opiskelijoille palvelut hankitaan yhteistyökumppanilta

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut yhdenvertaistuvat vuoden 2021 alussa. Jatkossa YTHS vastaa myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta.

Loviisa Linjama

Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alussa.
Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alussa.

Mikkeliin perustetaan ensi vuoden alussa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelupiste.

Vuoden 2021 alussa voimaan astuva laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tarkoittaa sitä, että palvelut koskevat yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Ensi vuonna palvelujen piirissä on 270 000 opiskelijaa nykyisen 125 000 opiskelijan sijaan.

Etelä-Savossa amk-opiskelijoita on Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Mikkeliin perustetaan YTHS:n oma palvelupiste, Pieksämäellä ja Savonlinnassa palvelut ostetaan alihankintana.

– Palvelut kilpailutetaan keväällä. Yhteistyökumppaneiden avulla pystymme tuottamaan opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut tasavertaisesti myös pienemmillä paikkakunnilla, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.

Mikkeliin perustettava palvelupiste vastaa myös opiskelijoiden suunterveydenhuollosta. Palvelupisteen sijainti julkistetaan myöhemmin keväällä. Tila on tiedossa, mutta vuokrasopimus allekirjoittamatta.

Ensi vuoden alussa YTHS:n omia palvelupisteitä on 21 paikkakunnalla ja ne ovat kaikkien palvelun piiriin kuuluvien opiskelijoiden käytössä. Ostopalveluja voivat käyttää vain kyseisen paikkakunnan opiskelijat.

Osa palveluista tuotetaan etänä

Mikkelin palvelupisteen sijainti julkistetaan myöhemmin keväällä.

Laajentuva palveluverkko on suunniteltu saavutettavuuden ja riittävän asiakaspohjan kriteereillä. Projektipäällikkö Tiina Andersén kertoo, että YTHS:n oma palvelupiste perustetaan paikkakunnille, joissa asiakaspohja on vähintään 2 000 opiskelijaa.

Saavutettavuuskriteereitä ovat enintään 45 minuutin yhdensuuntainen matkustusaika julkisilla liikennevälineillä, vähintään tunnin välein kulkevat liikenneyhteydet ja enintään 7 euron hintainen yhdensuuntainen matkalippu.

Suunterveyden palveluissa saavutettavuuskriteerit ovat väljemmät.

– Näillä kriteereillä 95 prosenttia opiskelijoista on YTHS:n omien palvelupisteiden piirissä, Andersén tähdentää.

Kaikilla asiakkailla on sama palveluvalikoima. YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemen mukaan opiskelijoilla on ensi vuonna yksi kontaktipiste, johon otetaan yhteys, ja jossa tehdään hoitotarpeen arviointi.

Osaksi palveluverkkoa kehitetään etä- ja verkkopalveluita.

– Rakennamme parhaillaan palvelumallia, jonka kivijalkana on kaksi kokonaisuutta: vastuutiimi, joka palvelee yksilöitä ja yhteisöjä lähipalveluna sekä keskitetyt palvelut, jotka varmistavat palveluiden valtakunnallisen saatavuuden.

YTHS:n palveluverkko rakennetaan Kelan hyväksymän esityksen mukaisesti.