Muhoksen sijoituskodin valvonta lipsui Essotessa — Eduskunnan oikeuasiamies haluaa selvityksen

Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kasvanut voimakkaasti.

Muhoksen sijoituskodin valvonta lipsui Essotessa — Eduskunnan oikeuasiamies haluaa selvityksen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymä Essote joutuu antamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityksen sijoituslasten valvonnasta.

Oikeusasiamies tarkasti viime vuonna Muhoksella sijaitsevan Pohjolakodin toimintaa ja totesi useat käytännöt lainvastaisiksi, epäasiallisiksi ja sijoitettuja lapsia nöyryyttäviksi. Tapaus oli laajalti julkisuudessa.

Havaintojen perusteella oikeusasiamies katsoi, ettei sijoittajakuntien sijaishuollon valvonta ollut kaikilta osin onnistunut, ja siksi kuntien valvovilta viranomaisilta pyydettiin selvityksiä.

Pohjolakodissa asui yksi eteläsavolaisen kunnan sosiaalitoimen sijoittama lapsi. Sijoitus on jo päättynyt lapsen tultua täysi-ikäiseksi.

Essote antoi syksyllä kertaalleen selvityksen asiasta. Sen pohjalta oikeusasiamies toteaa, ettei lapsen kanssa ollut keskusteltu riittävästi. Pohjolakotiin ei myöskään tehty valvontakäyntiä.

Yhdellä työntekijällä 50 asiakasta

Essotessa lapsen valvonnasta vastanneella sosiaalityöntekijällä oli kaikkiaan 50 asiakasta. Oikeusasiamies pitää asiakasmäärää suurena, vaikka toteaakin, ettei laissa ja normeissa ole suosituksia asiakkaiden tai asiakasperheiden enimmäismäärästä.

Essote täsmentää selvitystään. Kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa ensi viikon kokouksessaan.

Valmisteluesityksen mukaan kuntayhtymä toteaa, että kyseisessä tapauksessa sosiaalityöntekijä tapasi lasta useasti tämän käydessä kotipaikkakunnalla.

Negatiivisia kokemuksia Pohjolakodista ei ilmennyt näiden keskustelujen aikana. Vasta kun asioita käytiin läpi oikeusasiamiehen selvitysten valmistuttua, lapsi kertoi Pohjolakodissa tapahtuneista epäasiallisuuksista.

Selvityksessä oikeusasiamiehelle mainitaan lisäksi useita yleisiä kehittämistoimia, joita Essote on toteuttanut tai aikoo toteuttaa.

Sijais- ja jälkihuoltoa on vahvistettu yhdellä uudella työntekijällä. Viime vuonna toimintansa aloitti lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä. Myös osaamista aiotaan lisätä koulutuksella. Valvonnan toimintatapoja muun muassa lasten kanssa käytävien neuvottelujen osalta on tarkennettu.

Essoten mukaan laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuoden aikana.