Se on lupiineilla lähtö lähellä — Niittokalustot ilmestyvät teiden varsille

Autoilijoiden on syytä varautua antamaan tilaa ja aikaa niittokoneille.

Marleena Liikkanen

Tienpientareen lupiini on haitallinen vieraslaji.
Tienpientareen lupiini on haitallinen vieraslaji.

Niitto- ja raivauskalustot ilmestyvät pian maanteiden pientareille, tiedottaa ely-keskus.

Valta- ja kantateiden tienvarret niitetään pääsääntöisesti kaksi kertaa kesässä. Niitosta vastaa tienhoidon alueurakoitsija.

Ensimmäinen niitto alkaa kesäkuun puolenvälin jälkeen ja ulottuu kahden metrin päähän tien reunasta. Toinen niitto tehdään ennen elokuun loppua 4-6 metrin päähän tien reunasta.

Muiden teiden varsia niitetään pääosin loppukesällä kahden metrin päähän tien reunasta. Taajamamaisia maantieosuuksia niitetään 3-4 kertaa kesässä kasvun edistymisen mukaan.

Tienvarsien vesakoita raivataan koneilla kesäkuun puolivälin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Raivausleveys on pääteillä 10-12 ja muilla teillä 6 metriä.

Vesakko raivataan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi, hirvivaara-alueilla joka toinen. Liittymiä raivataan näkemäalueilta aina tarvittaessa. Yksityisten teiden liittymistä vastaa tien pitäjä eli tiekunta tai yksittäinen kiinteistö.

Tienvarsien niitto ja raivaus parantaa sekä liikenneturvallisuutta että luonnon monimuotoisuutta.

Näkyvyys paranee ja kuljettajat saavat enemmän reagointiaikaa esimerkiksi metsästä tielle säntäävän eläimen varalle. Niitto poistaa vieraslajeja, varsinkin laajalle levinnyttä lupiinia, ja antaa elinmahdollisuuksia alkuperäiskasveille.

Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjien on syytä varautua työkoneisiin, antaa niille aikaa ja tilaa ja noudattaa työkohteisiin asetettuja nopeusrajoituksia.