Sisäministeriö valmistelee nuohouksen vapauttamista sääntelystä

Pelastustoimen sijaan nuohoojan kilpailuttaisi suoraan asiakas.

Petri Vanhanen

Sisäministeriö selvittää piirinuohoojajärjestelmästä luopumista koko maassa.

Sisäministeriössä valmistellaan pelastuslain muuttamista niin, että alueen pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi piirinuohousjärjestelmästä luopumista. Nuohous olisi jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaisi palvelun valitsemaltaan yrittäjältä.

Nykysääntelyn purkamisesta on puhuttu jo pitkään. Kiinteistöjen omistajat ovat kaivanneet nuohoukseen valinnanvapautta ja joustavuutta.

Sääntelyn purkaminen parantaisi yritystoiminnan edellytyksiä ja uusien yrittäjien tuloa alalle.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa maata on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset ja päättää nuohouksen hinnasta.

Vapaa tarjonta on päällä Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla sekä osittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä.

Rakennuksen omistajan velvoite huolehtia nuohouksesta määräajoin on tarkoitus säilyttää.

Uudistus liittyy hallituksen tavoitteisiin karsia kuntien tehtäviä, purkaa normeja ja lisätä kilpailua.

Asiasta on tarkoitus antaa hallituksen esitys ensi keväänä ja voimassa uudistus voisi olla 1.1.2018.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo