Kaksi miestä levitti Mikkelissä pellolle mahdollisesti taudinaiheuttajia sisältävää jätevettä ainakin kahdeksan kertaa – Käräjäoikeus tuomitsi miehet päiväsakkoihin

Toinen mies puolustautui sanomalla, että toiminta on tavallista maaseudulla, ja että asiaa liioitellaan.

Jasmine Kousa

Etelä-Savon käräjäoikeus katsoi, että lietettä pellolle levittäneet miehet syyllistyivät ympäristön turmelemiseen.
Etelä-Savon käräjäoikeus katsoi, että lietettä pellolle levittäneet miehet syyllistyivät ympäristön turmelemiseen.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut kaksi 72-vuotiasta miestä päiväsakkoihin ympäristön turmelemisesta.

Miehet jättivät Mikkelissä syksyllä 2016 toisen miehen omistamalle luonnonhoitopellolle jätevettä, joka on voinut aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai vaaraa terveydelle. Muun muassa ihmisperäistä jätelietettä levitettiin pellolle ainakin kahdeksan kertaa.

Umpikaivojätevedessä esiintyy taudinaiheuttajia, jotka voivat säilyä maaperässä jopa vuoden. Pieneläimet ovat myös voineet levittää jätteen taudinaiheuttajia. Pellon omistaneen miehen tilalla oli toisen yrittäjän toimesta viljelty muun muassa vihanneksia, joiden elintarvikehygienia on vaarantunut.

"Tavallista toimintaa maaseudulla"

Molemmat miehet myönsivät toimineensa syyttäjän kuvaamalla tavalla. Toinen mies kuitenkin kiisti, että jätevesi olisi aiheuttanut vaaraa maaperälle tai terveydelle. Pellon omistaneen miehen mukaan kyseessä oli vähäpätöinen rikkomus, joka pitäisi ottaa huomioon tuomiossa.

Rikoksen kiistäneen miehen mukaan jäteveden kaataminen pellolle on tavallista maaseudulla, ja asiaa liioiteltiin. Terveydelle aiheutuneen vaaran osalta mies vetosi siihen, että lähistöllä viljellyt vihannekset oli jo nostettu pois, kun jätteen levittäminen tapahtui.

Maaperälle ei ole miehen mukaan aiheutunut vaaraa, koska kesällä liete haihtuu nopeasti pellolta. Pellon omistanut mies kertoi, että suurin osa jätevedestä oli viety asianmukaisesti Mikkeliin, mutta pientä määrää lietettä ei olisi ollut järkevää kuljettaa kaupunkiin.

Tuomiona päiväsakkoja

Käräjäoikeus katsoi, että miehet ovat tahallaan päästäneet ympäristöön ympäristönsuojelulain vastaista jätettä, ja että teko on voinut aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai vaaraa terveydelle.

Miehet levittivät lietettä useasti kahtena eri vuonna, joten perustelulla vihanneksien pois nostamisesta ei käräjäoikeuden mielestä ollut merkitystä. Kyse ei myöskään ollut lannoituksesta, sillä liete oli jätetty pellon pintaan. Myös jätemääräyksistä oli miesten kertoman mukaan tiedetty. Se, että miehet vetoavat kyseessä olleen vain pieni määrä jätettä, ei käräjäoikeuden mukaan poistanut heidän tahallisuuttaan asiassa.

Käräjäoikeus tuomitsi miehet päiväsakkoihin. Pellon omistanut mies sai 55 päiväsakkoa, josta hänen tuloillaan tulee 1 815 euroa, ja toinen mies sai 45 päiväsakkoa, josta tulee hänen tuloillaan maksettavaksi 1 620 euroa. Pellon omistanut mies joutui myös korvaamaan valtiolle taloudellisesta hyödystä 240 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.