Juvalainen painotalo Bookwell Digital konkurssiin — Vanha kirjatehdas hiljeni lopullisesti

Juvalle oli tarkoitus tehdä täysin automatisoitu kirjalinja, jolla olisi voinut vastata kovaan kansainväliseen hintakilpailuun. Kunta sijoitti kiinteistöyhtiöön 420 000 euroa.

Timo Laitakari

Parhaimmillaan kirjatehtaan kiinteistössä oli satakunta työpaikkaa. Tuotanto loppui keväällä.
Parhaimmillaan kirjatehtaan kiinteistössä oli satakunta työpaikkaa. Tuotanto loppui keväällä.

Juvalla toiminut painotalo Bookwell Digital on asetettu konkurssiin keskiviikkona velallisen hakemuksesta. Jo aiemmin keväällä yhtiö asetettiin yrityssaneeraukseen.

Bookwell Digital investoi Juvalle isosti rakentaakseen sinne digitaalisen, tehokkaan kirjapainolinjan. Investoinnista kerrottiin vuonna 2016, ja sen arvoksi kerrottiin 7,4 miljoonaa euroa.

Bookwell Digital toimi Kaihunmäellä samassa kiinteistössä, jossa aikanaan toimi WSOY:n kirjatehdas. Perinteisen tekniikan kirjanpainaminen tiloissa loppui vuosi sitten, kun toimintaa jatkanut Bookone Oy meni konkurssiin.

Kunta tuki toimintaa kiinteistöyhtiön kautta

Bookwell Digitalin konkurssin Juvan kunnalle aiheuttamista mahdollisista tappioista ei ole vielä varmuutta.

Kunta omistaa 49 prosenttia kiinteistöyhtiöstä, jonka tiloissa yhtiö toimi. Juva sijoitti yhtiöön 420 000 euroa ja Bookwell 430 000 euroa. Lisäksi otettiin lainaa 925 000 euroa.

Juvan kunnanvaltuusto päätti osallistumisesta hankkeeseen juhannuksena 2016. Konkurssi tuli tasan kaksi vuotta myöhemmin.

Kunnan hallintojohtaja Antti Kinnunen uskoo, että myös kiinteistöyhtiö menee konkurssiin, kun siltä lähtee vuokralainen alta. Tämä tarkoittaa, että kunta menettää yhtiön sijoittamansa pääoman.

Kinnusen mukaan kunnalla ei ole Bookwell Digitalilta merkittäviä saamisia.

Timo Laitakari

Bookwell Digitalin kirjalinja oli huippumoderni. Se ei koskaan päässyt täyteen tuotantokäyttöön, sillä tekniikkaa ei saatu toimimaan suunnitellusti.
Bookwell Digitalin kirjalinja oli huippumoderni. Se ei koskaan päässyt täyteen tuotantokäyttöön, sillä tekniikkaa ei saatu toimimaan suunnitellusti.

Uutta tuotantolinjaa ei saatu kunnolla toimimaan

Kinnunen harmittelee konkurssin myötä kunnasta katoavia työpaikkoja. Mikään yllätys konkurssi tuskin työntekijöille oli, sillä jo keväällä yhtiössä oli pitkiä lomautuksia ja tuotanto seis.

Yhtiön loppuaikojen työntekijämäärästä ei ole tietoa. Vuosi sitten niitä oli 16.

Länsi-Savo ei tavoittanut torstaina Bookwell Digitalin pääomistajaa Juha Mannista kommentoimaan asiaa.

Viime vuonna yhtiö teki 5,3 miljoonan euron liikevaihdon ja tilikauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa tappiollinen.

Yhtiöllä oli kuitenkin suuria vaikeuksia uuden tuotantolinjan tekniikassa. Sitä ei koskaan saatu toimimaan kuten oli tarkoitus, eikä tuotannosta siksi saatu kannattavaa.

Kirjojen painamisessa hintakilpailu on todella kovaa, ja toimintaa on siirtynyt Suomesta paljon halvempiin maihin.

Uuden tuotantolinjan oli tarkoitus olla täysin automatisoitu ja niin tehokas, että sillä olisi voinut vastata kilpailuun sekä suurissa että pienissä painoksissa.

Länsi-Savon tietojen mukaan yhtiöllä oli kuitenkin suuria vaikeuksia uuden tuotantolinjan tekniikassa. Sitä ei koskaan saatu toimimaan kuten  oli tarkoitus, eikä tuotannosta siksi saatu kannattavaa.

Takana yli 40 vuoden historia ja 150 miljoonaa kirjaa

Kirjan painaminen Juvalla alkoi 1977, kun WSOY:n kirjatehdas käynnistyi. Ensimmäinen painettu kirja oli Väinö Linnan Tuntematon sotilas. Avajaisissa tammikuussa 1977 nähtiin arvovaltaisia vieraita ja koneen painoi käyntiin kirjailija Väinö Linna.

Vuonna 1992 tiloissa käynnistyi uusi Book-o-matic-painokone. Kyse oli WSOY:n historian suurimmasta investoinnista. Kaikkiaan koneella painettiin noin 150 miljoonaa kirjaa.

WSOY: ja Sanoman fuusion jälkeen kirjapainon toiminta yhtiöitettiin WS Bookwell Oy:ksi vuosituhannen vaihteessa. Sanoma-konserni luopui kirjapainoyhtiön omistuksesta kokonaan 2015. Uudet omistajat olivat Harri Nyman ja Juha Manninen, jotka ovat kirjapainoalan yrittäjiä.

Juvan perinteinen kirjapaino eriytettiin Bookone Oy:ksi, ja se meni konkurssiin kesällä 2017. Digitaalista automatisoitua kirjapainoa varten perustetiin uusi yhtiö Bookwell Digital 2016.

Bookwell Digital etsi aktiivisesti uutta pääomaa toiminnan käynnissä pitämiseksi. Esimerkiksi viime syksynä yhtiö haki rahoitusta joukkorahoituskampanjalla, joka ei kuitenkaan vetänyt toivotusti.

Muokattu 19.50: Juttua täydennetty ja mm. lisätty Antti Kinnusen kommentit. Muokattu 22.6. klo 15.13: Lisätty loppuun historiatietoja.

Timo Laitakari

Tenhusentie 3:ssä on painettu kirjoja tammikuusta 1977 lähtien. Nyt näyttää siltä, että tilat jäävät tyhjilleen.
Tenhusentie 3:ssä on painettu kirjoja tammikuusta 1977 lähtien. Nyt näyttää siltä, että tilat jäävät tyhjilleen.