Lähemäen uuden koulun paikkaa mietitään vielä — Kaavavalmisteluun otetaan parin kuukauden aikalisä

Mikkelin kaupunki valmistautuu rakentamaan kaksi uutta koulua. Urpolan koulun kaavamuutos etenee, mutta itäisten kaupunginosien uuden ison aluekoulun paikasta tehdään vielä selvitys.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunki korvaa nykyisen Lähemäen koulun uudella aluekoululla. Uuden koulun paikasta ei kuitenkaan ole vielä lopullista ratkaisua.
Mikkelin kaupunki korvaa nykyisen Lähemäen koulun uudella aluekoululla. Uuden koulun paikasta ei kuitenkaan ole vielä lopullista ratkaisua.

Mikkelin kaupunki tutkii vielä uudemman kerran Lähemäen uuden koulun rakennushanketta.

Kaupunki selvittää, onko uuden koulun paikaksi kaavailtu nykyisen Lähemäen koulun alue nimenomaan se paikka, johon uusi koulu tulee rakentaa.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan Lähemäen koulualueen asemakaavan muutosta.

Kaupunkirakenneselvityksen mukaan aluekoulu rakennetaan Lähemäen koulun tilalle. Kouluun ohjataan Lähemäen, Peitsarin, Rämälän ja Launialan oppilaat, yhteensä 600—650 oppilasta.

Lautakunnan oli määrä päättää kaavaehdotuksesta, mutta asia otettiin pois käsittelystä ja lähetettiin uuteen valmisteluun.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että sinänsä kaavaehdotus oli hyvä, mutta ehdottoman selvää ei tällä hetkellä kuitenkaan ole se, onko nykyisen koulun alue loppujen lopuksi oikea paikka itäisten kaupunginosien uudelle isolle aluekoululle.

Kaupunkisuunnittelu on tutkinut entisen Peitsarin koulun tonttia.

— Tämä asia nyt käydään vielä läpi. Siihen menee pari kuukautta.

Entisen Peitsarin koulun tonttia on tutkittu

Riihelän mukaan lisäaika ei vaikuta kaupungin perusopetuksen kouluverkkouudistuksen aikatauluihin.

— Lähemäen kouluhanke on iso investointi ja koulu on tarkoitettu toimivaksi vuosikymmeniä. Nyt kannattaa varmistaa koulurakennuksen sijoituspaikka.
Riihelä ei arvioi mahdollisia muita koulun sijoittamispaikkoja. Yksi vaihtoehto on kuitenkin tullut esille kaavavalmistelun yhteydessä.

Kaupunkisuunnittelu on tutkinut entisen Peitsarin koulun tonttia. Tontti on liikenteelliseltä sijainniltaan hyvä ja mahdollistaa rakentamisen. Paikan rajauksen ja maastonmuotojen vuoksi toteutus saattaa kuitenkin olla Lähemäen koulun tonttia vaikeampi.

Lähemäen koulun asemakaavavalmistelua ei nyt viedä eteenpäin. Asia tulee uudelleen lautakuntaan, kun paikkakysymys on selvitetty.
Sen sijaan lautakunta hyväksyi omasta puolestaan tiistaina Urpolan uuden aluekoulun asemakaavan muutosehdotuksen.

Muutosehdotus tulee nähtäville ja lausuntokierrokselle. Aikanaan kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Asemakaava mahdollistaa uuden noin 11 000 kerrosneliömetrin ja 850 oppilaan yhtenäiskoulun rakentamisen Urpolan nykyisen koulun alueelle.
Kouluun sijoitetaan oppilaat Urpolan lisäksi Urheilupuiston koulusta, Moisiosta ja Olkkolasta. Kouluun tulevat myös Sairilan ja Rahulan yläkoululaiset sekä osa Päämajakoulun yläkoululaisista. Olkkolan asetelmia tarkastellaan vielä syksyllä 2022.