Essotessa nähtiin tänä syksynä vaivaa, että kuntayhtymän toiminta ja talous aukenisivat kuntapäättäjille – Valtuutetut kiittelivät kilvan uutta toimintatapaa

Valtuutetuille avattiin myös tulevan vuoden koronatukiproblematiikkaa.

Jouni Vauhkonen / Essote

Valtuutettujen on helppo tehdä päätöksiä, kun viranhaltijoilta on saatu riittävästi ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa, todettiin Essoten valtuuston kokouksessa torstaina. Kokouksessa puhuttiin myös kontaminointilaitteesta, jolla puhdistetaan muun muassa ambulansseja.
Valtuutettujen on helppo tehdä päätöksiä, kun viranhaltijoilta on saatu riittävästi ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa, todettiin Essoten valtuuston kokouksessa torstaina. Kokouksessa puhuttiin myös kontaminointilaitteesta, jolla puhdistetaan muun muassa ambulansseja.

Essoten valtuusto hyväksyi yksimielisesti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ensi vuoden talousarvion torstain kokouksessaan.

Essotea kiiteltiin ryhmäpuheenvuoroissa paitsi koronapandemian esimerkillisestä hoitamisesta myös kuntien aiempaa paremmasta huomioimisesta talousarvion valmistelun yhteydessä.

Niin keskustan ryhmäpuheenvuoron esittänyt Ritva Hänninen, demarien kannan esittänyt Sirkka Härkönen kuin kokoomuksen mielipiteet julki tuonut Pirkko Luntta kertoivat olevansa mielissään siitä, että Essote on tiivistänyt yhteistyötään kuntiin päin.

– Teimme tosiaan hyvin perusteellisen kuntakierroksen ja järjestimme vielä kuntakokouksenkin. Se näkyy nyt hienolla tavalla yhtenäisenä tilannekuvana, arvioi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Tuki sinne missä kulutkin

Valtiovarainministeriö osoittaa korvauksensa koronan aiheuttamista lisäkustannuksista tänä vuonna pääasiassa kunnille eikä niiden sote-kuntayhtymille.

Essoten osalta tämä tarkoittaa sitä, että kuntayhtymä on saanut tukea 3,3 miljoonaa euroa ja saa sitä vielä suunnilleen saman verran. Kunnat ovat saamassa tukea 23 miljoonaa euroa.

Valtaosa testauksen, jäljittämisen ja hoidon aiheuttamista kuluista on kuitenkin aiheutunut kuntayhtymille.

Tämän vuoksi Essote sopi yhdessä omistajakuntien kuntajohtajien kanssa, että alijäämä laskutetaan kunnilta perussopimuksen 19 pykälän mukaisesti vuotta 2020 koskevan loppulaskun yhteydessä.

Tuki muuttuu avustukseksi

Talousjohtaja Vesa Vestala kertoi valtuutetuille myös tulevan vuoden koronatukiproblematiikasta.

Tuki on maksettu tänä vuonna valtionosuutena, joka on ollut helppo ja nopea tapa. Se on myös läpinäkyvä ja vertailukelpoinen erilaisten kuntien kesken.

Huono puoli on se, että tuki on laskennallista eikä perustu todellisille kuluille.

Suunnitelmissa on, että tuki maksettaisiin ensi vuonna valtionavustuksen muodossa. Tämä tekee operaatiosta työlään, sillä avustuksen käytöstä on tehtävä valtiolle tarkka selvitys. Avustusta maksetaan todellisten kulujen mukaan ja tarvittaessa sitä voidaan periä poiskin.

– Valtion puolella on myös auki, miten avustukset tulee talousarvioihin rakentaa. Tämän takia joudumme mahdollisesti muuttamaan talousarviota vielä ensi vuoden puolella, Vestala sanoo.

Puumalan kokeilu lähtee liikkeelle

Valtuusto teki myös vuosittaisen ensihoidon palvelutasopäätöksen.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöstä muutettiin aikaisemmasta siten, että ensivastetoiminnan tuottajaksi Joroisten alueelle tulee Pohjois-Savon pelastuslaitos. Joroinen siirtyy Pohjois-Savon maakuntaan ja pelastuslaitokseen mutta säilyy erikoissairaanhoidon osalta Essoten jäsenenä.

Lisäksi Essote ja Etelä-Savon pelastuslaitos toteuttavat yhteistyössä vuoden 2021 aikana moniammatillisen yksikön projektin. Sen tarkoituksena on kokeilla ensihoitajan ja palomiehen muodostaman yksikön toimintaa Puumalan alueella.