Mikkeli irtisanoo kuusi henkilöä – Lomautuksia ei toteuteta

Mikkelin yt-neuvottelujen henkilöstösäästöjen osuus toteutti asetetun tavoitteen. Palvelualueiden johtoa aiotaan uusia niin, että esimiesportaita vähennetään.

Jukka Ahdelma

Mikkelin kaupunki varautuu yt-neuvottelutuloksen mukaan irtisanomaan kuusi henkilöää. Lomautuksia ei panna toimeeen.
Mikkelin kaupunki varautuu yt-neuvottelutuloksen mukaan irtisanomaan kuusi henkilöää. Lomautuksia ei panna toimeeen.

Mikkelin kaupunki valmistautuu panemaan toimeen joulukuussa päättyneet yt-neuvottelut.

Kaupunginhallitus käsitteli yt-paketin maanantaina ja päätti panna toimeen neuvottelutulokseen sisältyvät säästöt lukuunottamatta työterveyteen suunniteltuja säästöjä.

Irtisanomisia tehdään kuusi ja ne kohdistuvat kaikille palvelualoille.

Ennen irtisanomisia kaupunki kuitenkin vielä käy läpi eläkemahdollisuudet sekä mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa työntekijä toisiin tehtäviin.

Kaupunginhallituksen maanantain käsittelyn yhteydessä ei tuotu esille sitä, mihin irtisanomiset kohdistuvat.

Neuvotteluesityksessä vaihtoehtoisena henkilöstösäästönä ollut lomautus ei sisälly neuvottelutulokseen, eli lomautuksia ei tehdä.

Mikkelin päätti yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut joulukuussa.

Lopputulos oli erimielinen. Henkilöstöryhmien mukaan työnantajan esittämiä toimenpidevaihtoehtoja on noin 73 000 euroa yli asetetun säästötavoitteen.

Kaupunki asetti tavoitteeksi kuluvan ja ensi vuoden aikana yhteensä 9,2 miljoonan euron säästöt, joista 5,5 miljoonaa euroa kohdistuisi tähän vuoteen.

Henkilöstösäästöjen osuus oli tavoitteessa 4,6 miljoonaa euroa. Henkilöstön vähentämistarve oli 120 henkilötyövuotta, mikä vastaa 140 henkilöä.

Kaupunki katsoo työnantajana, että säästötavoitetta ei ylitetä, koska työterveyshuoltoon kohdistuvaa säästöä ei panna toimeen.

Henkilöstösäästöt ovat neuvottelutuloksen mukaan noin 3,9 miljoonaa euroa.

Pysyvät henkilöstösäästöt ovat neuvottelutuloksen mukaan noin 3,9 miljoonaa euroa. Tehtäviä vähenee 92, yhteensä 84 henkilötyövuotta. Osa henkilöstösäästöistä tapahtui jo viime vuoden aikana.

Lisäksi muita henkilöstösäästöjä syntyy kertaluonteisina noin 720 000 euron edestä.

Kaupunginhallitus ei ollut yt:n toimeenpanossa täysin yksimielinen.

Hallituksen jäsen Jarno Strengell (sd.) esitti, että neuvottelutulokseen ei sisällytetä irtisanomista. Hän esitti myös muutoksia säästöleikkauksiin. Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

Vihreiden Minna Pöntinen esitti, että vuosiviikkotuntivähennystä ei tehdä. Esitys sai taakseen vain SDP:n, joten se hävisi äänestyksessä.

Hallitus linjasi myös, että seudullisten ympäristöpalvelujen henkilöstövähennyksistä luovutaan ja että jäsenkuntien kanssa neuvotellaan erikseen palvelumaksukorotuksesta.

Budjettiin kaupunki vie yt-neuvottelujen tuloksen toukokuussa.

Käytännössä tämä tapahtuu tekemällä kuluvalle vuodelle lisätalousarvio.

Osana henkilöstö- ja säästöpakettia kaupunki tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden pitämiseen kuluvan ja ensi vuoden aikana.

Kaupunki aloittaa yt-neuvotteluihin liittyvinä johtamisjärjestelmänsä uudistamisen asumisen ja toimintaympäristön sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueilla.

Tavoitteena on malli, jossa esimiesportaita voidaan vähentää.