Häkkänen haluaa lautamiesten valinnan pois poliitikoilta — Oikeusministerin mukaan maallikkotuomareiden valinta valtuustoissa on epäkohta, joka pitää korjata

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) perää oikeuslaitoksen ja lautamiesten riippumattomuutta. Lautamiesnimityksen voisi siirtää uudelle tuomioistuinvirastolle.

Oikeusministeri Antti Häkkänen esittää, että käräjäoikeuksien lautamiesten nimitysmenettelyä muutetaan ensi vaalikauden aikana.
Oikeusministeri Antti Häkkänen esittää, että käräjäoikeuksien lautamiesten nimitysmenettelyä muutetaan ensi vaalikauden aikana.


 Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ehdottaa, että ensi vuoden alussa aloittava tuomioistuinvirasto nimittäisi käräjäoikeuksien lautamiehet.
Nykyisin poliitikot valitsevat osan tuomareista kunnanvaltuuston kokouksessa.
— Oikeuslaitoksen ja politiikan väliin on rakennettava vielä vahvempaa muuria siirtämällä lautamiesten eli maallikkotuomareiden valinta pois kunnanvaltuustoilta, sanoo Häkkänen.

Oikeusvaltiossa kansalaisten on Häkkäsen mukaan voitava kaikissa oloissa luottaa oikeuslaitoksen riippumattomuuteen.
— Tämä on epäkohta, joka pitää korjata. Lautamiesten nimittämismallia voitaisiin muuttaa uuden tuomioistuinviraston perustamisen jälkeen.


Häkkäsen mukaan lautamiestoiminnan politisoitumisesta on merkkejä Ruotsissa. Järjestelmän muuttaminen ei Häkkäsen mukaan ole tullut eteen äkkiä.
— Suomessa ei ole tätä poliittista ongelmaa, mutta ei saa tullakaan. Tätä on pohdittu jo viime kesästä saakka, sanoo Häkkänen.

Häkkäsen mukaan jatkossa voitaisiin toimia siten, että tuomioistuinvirasto ja käräjäoikeudet vastaisivat lautamiesten rekrytointiprosessista ja nimeämisestä.
— Näin lautamiesten ja poliittisten puolueiden välinen yhteys saataisiin purettua, sanoo Häkkänen.
Häkkänen esitti uutta menettelyä maanantaina Mikkelin asianajajayhdistyksen 100-vuotisjuhlassa.
— Muutos vahvistaisi perustuslain edellyttämää lautamiesten ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Muutos vahvistaisi perustuslain edellyttämää lautamiesten ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta. — Antti Häkkänen


Häkkäsen mukaan muutoksen edellyttämät lainmuutokset voitaisiin tehdä ensi vaalikauden aikana. Uuden mallin mukaiset lautamiehet voitaisiin valita nykyisten lautamiesten toimikauden päättyessä.
— Tämä eduskunta ei ehdi enää asiaa käsitellä, mutta se on otettava esille heti ensi vaalikauden alussa. Seuraavissa kuntavaaleissa ei enää tule toimia nykyisen menettelyn mukaisesti.

Suomen malli, jossa kunnanvaltuustojen valitsemat lautamiehet osallistuvat riippumattomien tuomioistuinten ratkaisutoimintaan, ei ole ongelmaton.
Tähän ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan neuvoston korruption vastainen toimielin Greco.
 
Häkkänen muistutti myös oikeuslaitoksen resurssikysymyksistä.
— Rikosvastuun toteutumiseen tarvitsemme saumatonta ketjua, joka alkaa poliisitutkinnasta ja jatkuu syyteharkinnassa sekä eri tuomioistuinasteissa.
— Ketjun jokaisen osan resursseja tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Ensi vaalikaudella tulee varmistaa, ettei rikosvastuun toteutuminen heikenny, sanoo Häkkänen.