Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta esittää Launialan koululle päiväkotia ja alkuopetusta – Päätös vaati kaksi äänestystä

Myös vuorohoidon keskittämisestä äänestettiin.

Vesa Vuorela

Launialan kouluun esitetään nyt päiväkodin lisäksi alkuopetusta.
Launialan kouluun esitetään nyt päiväkodin lisäksi alkuopetusta.

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Launialan kouluun tulisi kaupungin itäisen alueen päiväkoti ja alkuopetus (esiopetus ja 1.–2. luokat). Ehtona ratkaisulle on, että Launialan koulun kunto tutkimusten ja muiden päätösten jälkeen mahdollistaa koulun jatkokäytön. Asiasta päätettiin lautakunnan kokouksessa torstaina äänestysten jälkeen.

Itäisen alueen päivähoidon tulevaisuutta pohdittiin Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelman yhteydessä. Tikanpellon päiväkoti on käyttöikänsä päässä, eikä sen peruskorjaus ole kannattavaa.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkisen alkuperäinen esitys lautakunnalle oli, että Launialan koulu muutetaan itäisen alueen päiväkodiksi edellyttäen, että rakennuksen kunto tutkitaan ja kiinteistö todetaan terveeksi.

Siekkisen toissijaisena esityksenä oli uuden itäisen päiväkodin rakentaminen Launiala–Tikanpelto-alueelle, jos koulukiinteistöä ei ole mahdollista kustannustehokkaasti saneerata päiväkodiksi.

Kaksi uutta esitystä

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen (sd.) esitti Hanne Vainion (sd.) ja Juha Hakkaraisen (sd.) kannattamana, että itäisen alueen päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit jatkavat nykyisellään ja kiinteistöihin tehdään akuutit remontoinnit. Korjauskustannukset olisivat kaupungin tilakeskuksen arvion mukaan yhteensä 330 000–450 000 euroa.

Tikkanen esitti lisäksi, että uutta itäisen alueen koulua ei nyt suunnitella ja rakenneta, vaan asia siirretään myöhempään tulevaisuuteen, kun nähdään lasten määrän kehittyminen alueella seuraavan viiden vuoden aikana. Launialan ja Rämälän koulut jatkaisivat toimintaansa, ja tarvittaessa Peitsarin koulun oppilaat siirtyisivät Paukkulan väistötiloista Lähemäen ja Launialan kouluihin.

Eero Aho (kok.) puolestaan esitti Janne Strengellin (kesk.) ja Jenni Kolmisopin (kd.) kannattamana, että Launialan koulu muutetaan "teknisesti ja taloudellisesti kustannustehokkaasti sekä toiminnallisesti järkevän kokoiseksi itäisen alueen päiväkodiksi ja alkuopetuksen tiloiksi". Suunnittelussa tulee huomioida alueen perusopetuksessa mahdollisesti tarvittavat käsityö- ja liikuntatilat.

Lisäksi tutkitaan mahdollisuus muodostaa Tikanpellon päiväkodin piha-alueesta kaupungin ylläpitämä leikkipuisto/lähiliikuntapaikka tai hyödyntää päiväkodin pihan leikkivälineitä muiden päiväkotien pihoissa.

Tikkasen ja Ahon esitykset äänestettiin vastakkain, ja Eero Ahon esitys voitti äänin 8–3.

Sen jälkeen äänestettiin viranhaltijan pohjaesityksen ja Eero Ahon esityksen välillä, ja Eero Ahon esitys voitti 10–0. Yksi äänesti tyhjää.

Vuorohoitoa ollaan keskittämässä

Myös päätös laajennetun varhaiskasvatuksen ja vuorohoidon keskittämisestä vaati äänestyksen. Virkamiesesitys kasvatus- ja opetuslautakunnalle oli, että Saksalan ja Kalevankankaan päiväkodit muuttuisivat vain päiväaikaisiksi, Naisvuoren päiväkodin aukioloaika laajennettaisiin kello 5–23 väliselle ajalle ja Lähemäen päiväkodin ilta-aukioloaika pitenisi tunnilla kello 20:een.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Hanne Vainion ja Juha Hakkaraisen kannattamana, että Saksalan, Naisvuoren ja Lähemäen päiväkodit säilyvät laajennetun aukiolon päiväkoteina. Saksala olisi auki kello 5–23, Naisvuori kello 6–22 ja Lähemäki kello 5.30–19.

Viranhaltijan pohjaesitys voitti äänin 6–4. Yksi äänesti tyhjää.

Seuraavaksi asiat etenevät kaupunginhallitukseen, ja lopulliset päätökset tekee valtuusto.

Suunnitelmien taustalla on Mikkelin kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävä talous- ja tulevaisuusohjelma, josta kaupunginhallitus päätti kesäkuussa. Ne ovat herättäneet vilkasta keskustelua mikkeliläisten pienten lasten vanhempien ja paikallispoliitikkojen keskuudessa.