Ropolansuon turvetuotantoalueen sulamisvesiä vuosi suoraan eristysojaan ja siitä Kangasjärveen Haukivuorella — Ely-keskus kommentoi: ”Ei tällaista pitäisi tapahtua, mutta ilmiö on sellainen, että sille ei oikein mahda mitään”

Turvetuotantoalueen sulamisvesiä vuosi suoraan eristysojaan ja siitä edelleen Kangasjärveen Haukivuorella Mikkelissä huhtikuun lopussa. Myös Pyöreäsuolla Haukivuorella oli vuoto tuotantoalueen ojasta metsäojaan.

Yrjö Takkinen

- Kuvassa Ropolansuon penkka on murtunut ja vettä menee Kangasjärveen, raportoi sihteeri Yrjö Takkinen Pelastetaan Savon veet -yhdistyksestä.
- Kuvassa Ropolansuon penkka on murtunut ja vettä menee Kangasjärveen, raportoi sihteeri Yrjö Takkinen Pelastetaan Savon veet -yhdistyksestä.

Ropolansuon turvekentän Tuliniementien pohjoispuolella tulvi huhtikuun lopussa niin, että turvetuotantoalueen sulamisvesiä pääsi suoraan eristysojaan ja siitä edelleen Kangasjärveen Haukivuorella Mikkelissä.

Suolla käytetään monta keräysallasta, joihin voidaan varastoida tulvavesiä ongelmatilanteessa. Nyt pääsi käymään niin, että sulamisvedet tulvivat altaasta yli tuotantoalueen ulkopuolella kulkevaan metsäojaan, joka johtaa Kangasjärveen.

Eristysojaan on tarkoitus ohjata tuotantoalueen ulkopuoliset vedet, jotta ne eivät rasittaisi turvetuotannon puhdistuslaitteistoa. Metsäojaan ei siis ole tarkoitus päästä tuotantoalueen vesiä.

Myös Pyöreäsuolla Haukivuorella oli vuoto tuotantoalueen ojasta metsäojaan. Vapon mukaan vuoto oli pieni, vesienhoitoyhdistys Pelastetaan Savon Veet mukaan huomattava.

Vesienhoitoyhdistys Pelastetaan Savon Veet ja Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja, kauppaneuvos Leo Laukkanen lähettivät Länsi-Savolle kuvamateriaalia vuodoista.

— Tällaista tämä on aina keväällä ja myös kovien sateiden jälkeen. Jatkuvasti veden nousujen myötä vettä karkaa erityisesti — poikkeuksetta — pintavalutuskentiltä Ropolan- ja Viransuolla. Vesi on epäpuhdasta ja valvonta heikkoa, Laukkanen sanoo.

— Ylitsevuodot ovat vesistöille pahoja, koska esimerkiksi tutkitusti elohopeatasot kaloissa nousevat, syntyy happikatoa ja veden väri ruskettuu sekä levämäärä lisääntyy.

"Nyt on ollut raju kevät"

Etelä-Savon ely-keskus tiedusteli Vapolta tilanteesta toukokuun alussa.

— Sulkupadoilla rajoitettiin valuntaa pumppaamolle ja lohko 10 tulvi viime viikolla Tuliniementien pohjoispuolelta. Vesiä vuoti eristysojaan Tuliniementien varrella. Vuoto havaittiin 21.4, jonka jälkeen sulkupatoa avattiin enemmän. Vuodon todettiin päättyneen 29.4. kello 12.00, Vapolta vastattiin ely-keskukselle.

Lohko 10 on Ropolansuon uudehkoa turvetuotantoaluetta.

— Tässä tapauksessa järveen vuosi pääasiassa sulamisvesiä, jotka ovat aika vähän kosketuksissa turpeen kanssa. Vuotanut vesi ei näytä olleen kovin tummaa, arvioi ympäristönsuojelun asiantuntija Teemu Tuovinen Etelä-Savon ely-keskuksesta.

— Ei tällaista pitäisi tapahtua, mutta ilmiö on sellainen, että sille ei oikein mahda mitään.

Tuovinen toteaa, että luonnon armoilla voi tapahtua kaikenlaista.

— Nyt on ollut raju kevät. Lunta oli paljon, ja niiden sulaminen jäi myöhään. Siitä tuli niin valtava määrä vettä, että ulkona olevat tekniset rakenteet ja laitteet eivät kestä. Sulamisvedet ovat laimeita, mutta kyllä ne omalta osaltaan kuormittavat järveä.

Pelastetaan Savon veet -yhdistys: "Kahdeksan päivän aikana karanneen veden määrää ei mitattu millään tavalla"

Vuodot otetaan huomioon Vapon vuosittaisessa kuormitusselvityksessä. Yhtiön tulee noudattaa ympäristölupansa ehtoja, joita ely valvoo.

Sihteeri Yrjö Takkinen Pelastetaan Savon veet -yhdistyksestä huomauttaa, että sulamisvedet makaavat keväisin turvekentän päällä ja liuottavat muun muassa humusta ja fostoria.

— Ropolansuon turvekentän lohkon 10:n päällä oli yli metrin syvyinen tekojärveen verratava vesimuodostuma. Kahdeksan päivän aikana karanneen veden määrää ei mitattu millään tavalla, joten se jää puuttumaan myös raportista, Takkinen sanoo.

Vapo vastaa: Vuotaneet vedet ovat laimeita lumen sulamisvesiä, niistä ei ole ympäristölle haittaa

Mistä vuoto Ropolansuon turvetuotantoalueella johtui, Vapon ympäristövastaava Teija Hartikka?

— Lumien sulamisvesien määrä ja samanaikaiset vesisateet johtivat poikkeuksellisen runsaisiin valuntoihin täällä Etelä-Savossa. Tuliniementien varrella havaitussa vuodossa kyse ei ollut vallin murtumisesta, vaan vedenpinnan nopeasta noususta tuotantoalueen yhdellä lohkolla, Hartikka kertoo.

— Vesien nousu johtui nopeasta valunnan kasvusta ja vesien padottamisesta kyseiselle lohkolle. Sulamisvesiä padotaan vesienkäsittelyn toimivuuden varmistamiseksi. Vuotaneet vedet ovat luonnonvesiä, laimeita lumen sulamisvesiä. Niistä ei ole ympäristölle haittaa.

Vapon ympäristövastaava: "Harjoittamamme toiminta Ropolansuolla on ollut asianmukaista"

Hartikan mukaan poikkeustilanteet on nyt korjattu.

— Häiriötilanteet eivät ole yleisiä. Mikäli niitä ilmenee, toimimme ympäristölupaehtojen edellyttämällä tavalla.

Vapon mukaan vesienkäsittely koostuu useista peräkkäisistä rakenteista. Vedenpuhdistuksessa toisiaan täydentävät vesiensuojelurakenteet minimoivat kentiltä ja ojista huuhtoutuvan kiintoaineen ja ravinteiden joutumista vesistöihin.

— Ropolansuota ja Viransuota koskevat ely-keskuksen hallintopakkopäätökset ja muut viranomaispäätökset osaltaan osoittavat, että harjoittamamme toiminta Ropolansuolla on ollut asianmukaista.

Ely-keskus: Kangasjärven ekologinen tila on hyvä

Kangasjärven tilannetta on tutkittu vuosikymmeniä. Tuovisen mukaan järven tilanne on mennyt parempaan suuntaan.

— Järvi on tyypiltään matala ja runsashumuksinen. Tässä tyypissä sen ekologinen tila on hyvä. Vedenlaatua kuvaavien parametrien mukaan arvot ovat lievästi kohentuneet, Tuovinen kertoo.

— Uskon, että järven vedenlaatu on parantunut Vapon entistä tehokkaamman puhdistustekniikan ansiota. Mutta ympäristölupa on aina päästölupa: yhtiöllä on lupa päästää luontoon kuormitusta.

Kangasjärven tuotantoalueiden soiden lupaehdoissa on määritelty, että jos Vapo ei täytä ympäristölupansa ehtoja, sen tulee parantaa puhdistustekniikkaansa.

Tuovisen mukaan toinen vaihtoehto on hakea muutosta lupaehtoihin, jos ne ovat yhtiön mielestä liian tiukat tai vääränlaiset.