Mikkelin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsittelee maastopyöräilyä koskevaa aloitetta keskiviikkona

Kaupunginvaltuutetut toivovat Mikkeliin lisää merkittyjä maastopyöräilyreittejä.

Anniina Suhonen

Mikkelissä on aiemmin parannettu talvimaastopyöräilyn mahdollisuuksia Kalevankankaalla. Arkistokuva.
Mikkelissä on aiemmin parannettu talvimaastopyöräilyn mahdollisuuksia Kalevankankaalla. Arkistokuva.

Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsittelee keskiviikkona kokouksessaan maastopyöräilyreittejä koskevaa valtuustoaloitetta.

Marraskuussa joukko kaupunginvaltuutettuja esitti, että Mikkeliin tehtäisiin merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja talvipyöräilypolkuja. Merkittyjen reittien lisäämistä perusteltiin esimerkiksi sillä, että ne helpottaisivat harrastuksen aloittamista ja vähentäisivät pyöräilyä sellaisissa paikoissa, joissa pyöräily rasittaisi luontoa.

Lautakunnan esityslistalla ei esitetä uusia toimenpiteitä asian suhteen. Esityslistalla todetaan, että talousarvion investointiohjelmaan vuodelle 2019 on varattu 20 000 euron määräraha Kalevankankaan maastopyöräilyreitin tekemiseen ja että työ on tekeillä suunnitelman mukaisesti.

Aiemmin Kalevankankaalla on parannettu talvimaastopyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia 2,8 kilometrin pituisella merkityllä reitillä.

Syksyllä Mikkelissä valmistuu liikuntapaikkakartoitus, josta ilmenee, millaisia liikuntapaikkoja Mikkelissä on ja miten niitä ylläpidetään. Palvelusuunnitelmassa ja mahdollisessa myöhemmin hyväksyttävässä liikuntapaikkasuunnitelmassa päätetään, mitä Mikkelin liikuntapaikoille tehdään ja millaisilla resursseilla.