Äiti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen luottamusaseman väärinkäytöstä – Käytti lapsen lähes 20 000 euron vakuutuskorvauksen itse

Äiti ei vastannut maistraatin selvityspyyntöihin eikä siirtänyt vakuutuskorvausta lapsen tilille.

Käräjäoikeus muistuttaa tuomiossaan, että lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta. Lapsi ei vastaa itsensä, vanhempiensa tai sisarustensa elatuksesta. 
Käräjäoikeus muistuttaa tuomiossaan, että lain mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta. Lapsi ei vastaa itsensä, vanhempiensa tai sisarustensa elatuksesta. 

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi alaikäisen lapsen äidin 60 päivän ehdolliseen vankeuteen luottamusaseman väärinkäytöstä.  

Äiti väärinkäytti luottamusasemaansa toimiessaan alaikäisen lapsensa edunvalvojana ja hoitaessaan tämän taloudellisia asioita. Toimet aiheuttivat lapselle taloudellista vahinkoa. Rikos tapahtui Mikkelissä ja muualla Etelä-Savossa.

Äiti jätti siirtämättä lapselle maksetun yli 19 000 euron vakuutuskorvauksen lapsen nimissä olevalle tilille tai muuhun lapsen nimissä olevaan sijoituskohteeseen. Lisäksi äiti lainasi vakuutuskorvauksesta valtaosan itselleen ilman holhousviranomaisen lupaa ja käytti loput vakuutuskorvauksesta kokonaisuudessaan omiin ja perheen menoihin.

Lapselle maksettu vakuutuskorvaus oli yksin lapsen omaisuutta. Äidin olisi edunvalvojana tullut hoitaa omaisuutta niin, että se käytetään lapsen hyödyksi ja vain tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Äitiä oli ohjeistettu kirjallisesti heti vakuutuskorvauksen maksamisen jälkeen lokakuussa 2014 edunvalvojan velvollisuuksistaan. Lisäksi maistraatti lähetti samassa yhteydessä selvityspyynnön lapsen muista varoista. Äiti ei vastannut tähän eikä myöhempiinkään selvityspyyntöihin, joten maistraatti teki hakemuksen uudesta eduvalvojasta. Uusi edunvalvoja määrättiin 27.7.2015.

Tähän mennessä äidin oli havaittu käyttäneen kokonaisuudessaan lapselle maksettu vakuutuskorvaus lain vastaisella tavalla.

Äiti kiisti rikoksen ja perusteli kyseessä olleen laina, joka hänen oli tarkoitus maksaa takaisin. Lisäksi äidin mukaan osa rahoista oli käytetty perheen yhteiseen hyvinvointiin ja hankintoihin.

Etelä-Savon käräjäoikeus velvoittaa äidin korvaamaan lapselle yli 19 000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi äidin tulee korvata lapsensa oikeusavustajan kulut valtiolle.