Mikkeli käynnisti uudelleen jätevedenpuhdistamon rakennustyömaan – Aikatauluun ei tullut viivästyksiä eikä lisäkustannuspainetta syntynyt

Työaikaisen vakuuden antaja ilmoitti, että se ei jatka töitä, joten kaupunki otti työt itselleen. Pääurakoiden purkamisen jälkeinen tauko on ohi. Koronakaan ei jarruta töitä.

Jukka Ahdelma

Rakennustyöt keskeytyivät Metsä-Sairilan puhdistamotyömaalla maaliskuun puolivälissä. Nyt työt ovat taas käynnissä.
Rakennustyöt keskeytyivät Metsä-Sairilan puhdistamotyömaalla maaliskuun puolivälissä. Nyt työt ovat taas käynnissä.

Mikkelin kaupunki on käynnistänyt uudelleen Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakennustyömaan.

Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki sanoo, että työt alkoivat torstaina aamulla luolastossa.

– Töissä on noin kolmekymmentä työntekijää, lähinnä kaupunkiin sopimussuhteessa olevia osaurakoitsijoita, eli siis käytännössä samoja rakentajia kuin tähänkin saakka.

Pääurakoitsijaa ei kuitenkaan ole, sillä kaupunki rakentaa puhdistamon valmiiksi omana työnä ilman pääurakoitsijaa.

Vesiliikelaitos purki pääurakoitsijan kaksi urakkasopimusta, varsinaisen puhdistamon ja Kenkäveronniemen pumppaamon urakkasopimukset 17. maaliskuuta.

Työt keskeytyivät seuraavana päivä, kun vesilaitos otti työmaan hallintaansa.

Vesilaitos kertoi jo tuolloin, että alkavat uudelleen kahden viikon kuluttua.

Käynnistyspäivä oli nyt torstaina.

Työaikaisen vakuuden antaja ilmoitti, että se ei jatka rakentamista. Tämä oli keskeistä. Vakuus on siten vesilaitoksen käytössä, joten vesilaitos jatkaa rakentamista.

Turkin mukaan katkoksesta ei koidu olennaista aikataulumuutosta. Hänen mukaansa venymistä ei tule edes tätä täyttä kahta viikkoa.

– Olemme alkuperäisessä aikataulussamme, sanoo Turkki.

Taloudelliset vaikutukset eivät myöskään ole Turkin mukaan merkittäviä.

– Hankkeelle ei syntynyt taloudellista kustannuspainetta tämän takia.

Turkin mukaan urakoitsijoiden kanssa käytössä ovat alkuperäiset sopimukset, joita hän luonnehtii maltillisiksi.

Kaksi pienempää rakennusryhmittymää ei jatka työmaalla siirryttyään aiemmin sovittuihin muihin töihin, mutta muut urakoitsijat ovat entisiä.

Lähelle 60 miljoonaa euroa kokonaiskustannuksiltaan nouseva puhdistamohanke on jättiprojekti kaupungille ja sen vesilaitokselle.

Hankkeelle ei syntynyt taloudellista kustannuspainetta tämän takia. — Reijo Turkki

Nyt vesilaitos on itse vetämässä hanketta loppuun. Rakennustyöt valmistuvat  vuoden 2020 loppuun mennessä. Laitos on toiminnassa kesällä 2021.

Vesilaitos ei ole rakennuttajaorganisaatio, joten hankkeeseen on perustettu erillinen organisaatio.

Turkin mukaan tämä olemassa oleva organisaatio täytyy pääurakkajärjestelyn takia "asettaa uuteen asentoon".

Oman paineensa hankkeelle tuo koronatilanne.

Turkin mukaan poikkeusjärjestelyt eivät estä puhdistamohankkeen rakennustöitä ainakaan tällä hetkellä.

Eri asia on sitten se, mitä tapahtuu laitteiden ja teknologian toimituksissa.

– Laitetekniikka tulee pitkälti Ruotsista. Jos siellä alkaa tapahtua jotain todella poikkeavaa, se heijastuu meillekin, sanoo Turkki.

Puhdistamon ja pumppaamon pääurakoitsija oli Suomen Maastorakentajat Oy.

Kaupunki ja vesiliikelaitos eivät ole sanoneet syytä, miksi sopimus yllättäen purettiin.

Kahden viikon takaisessa tiedotteessa todettiin, että menettelyllä haluttiin varmistaa ison hankkeen eteneminen suunnitellusti ja varattujen määrärahojen mukaan.

Spekuloinneissa on arvioitu, että taustalla on Maastorakentajat Oy:n taloudellinen tila.

Urakkasopimuksen purkamisen syytä ei kerrota nytkään töiden alettua uudelleen.

Vesilaitos ja yhtiö ovat pitäneet yhteyttä sen verran kuin tällaisessa tapauksessa tarvitaan töiden siirtymisen vuoksi.

Tällaisia toimia ovat muun muassa aliurakoitsijoiden ja kaluston luettelointi sekä hankintojen läpikäynti.

Maastorakentajat Oy on väläytellyt sopimustilanteen riitauttamista. Turkki ei ota kantaa tähän.

Hänen mukaansa koko asia ei ole nyt ajankohtainen, vaan tärkeämpää on saada työt liikkeelle ja varmistaa hankkeen valmistuminen.

Juttua on muokattu klo 19.00. Tarkennettu mainintaa laitoksen valmistumisaikataulusta.