Mikkeli jatkaa energiamarkkinoiden tunnustelua – Seuraavaksi kuulostellaan uudelleen, mitä sijoittajat ja Suur-Savon sähkö tuumivat

Energiaomistuksen järjestelyjä selvittänyt työryhmä jatkaa toimintaansa. Päätöksiä on tarkoitus tehdä helmikuun puolella.

Jaakko Avikainen

Mikkelin luottamusjohto ei ole valmis Ese Oy:n myyntiin. Pursialan voimala kuvattiin viikonvaihteen pakkaspäivänä.
Mikkelin luottamusjohto ei ole valmis Ese Oy:n myyntiin. Pursialan voimala kuvattiin viikonvaihteen pakkaspäivänä.

Mikkelin energiayhtiöomistusta selvittänyt työryhmä jatkaa toimintaansa.

Ryhmän toimeksianto on käytännössä päättynyt, mutta kaupunginhallitus päätti maanantaina jatkaa ryhmän työskentelyä.

Energiatyöryhmä alkaa tutkia pääomasijoittajien kiinnostusta kaupungin energiayhtiöomistukseen.

Lisäksi työryhmä käy vielä läpi "energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita muun muassa Suur-Savon sähkön kanssa".

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei käy ilmi, mitä pääomasijoittajien kiinnostusta selvitetään, eikä sitä, mitä asioista Suur-Savon sähkö Oy:n kanssa on tarkoitus käydä läpi.

Työryhmän on määrä tuoda esityksensä kaupunginhallituksen 8. helmikuuta kokoukseen. Sitä ennen luottamusjohtoa informoidaan valmistelusta viikoittain.

Energiatyöryhmässä ovat viime vaiheessa toimineet valtuutetut Markku Kakriainen (kesk.) ja Olli Miettinen (kok.) sekä valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Soile Kuitunen (sd.).

Hallitus oli jatkomenettelystä yksimielinen ja teki päätöksen ilman äänestystä.

Mikkeli aikoo realisoida energiayhtiöomistustaan tasapainottaakseen talouttaan.

Kristillisdemokraattien Jukka Pöyry esitti, että kaupunki ei myy omistamansa Etelä-Savon energian osuuksia, eikä muutenkaan lähde pääomasijoittajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Energiayhtiöiden omistusratkaisut ja niiden tavoitteena olevat talouden tasapainotuslinjaukset olivat kaupunginhallituksessa jo toista kertaa.

Viikko sitten hallitus jätti äänestyksen jälkeen asian pöydälle. Tätä kannattivat SDP:n ja kokoomuksen hallitusjäsenet.

Alkuperäisen pohjaesityksen, joka pohjautui energiatyöryhmän suosituksiin, mukaan kaupunki ryhtyy valmistelemaan omistamansa Esen vähemmistöosuuden myyntiä.

Lisäksi oli määrä aloittaa neuvottelut yhdessä muiden kuntaomistajien kanssa SSS:n yhtiöjärjestyksen ja päätöksentekorakenteiden muuttamisesta.

Päätöksiä ei vielä ole, mutta ilmeistä on, että Esen myyntiin ei ole valmiutta.

Sen sijaan lähinnä SDP ja kokoomus ovat tukeneet mallia, joka hakee SSS:n osakeomistukseen ulkopuolista pääomasijoittajaa. Isoista ryhmistä keskustan katsotaan tukevan maakunnallisen yhtiön muodostamista.

Mikkeli aikoo realisoida energiayhtiöomistustaan tasapainottaakseen talouttaan. Kaupungin on muun muassa hoidettava taseeseen kertynyt noin 40 miljoonan alijäämä.