Pahimmillaan Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä on joutunut odottamaan 4—6 tuntia — ”Potilaiden hoito ei ole vaarantunut, ruuhkanpurkua on tarpeen vaatiessa tehty”

Potilasmäärät ovat heinäkuussa välillä olleet suuria Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä.

Jaakko Avikainen

Mikkelin keskussairaalan päivystystä ovat työllistäneet kesällä muun muassa onnettomuudet sekä kaikenlaiset nyrjähdykset ja haavat.
Mikkelin keskussairaalan päivystystä ovat työllistäneet kesällä muun muassa onnettomuudet sekä kaikenlaiset nyrjähdykset ja haavat.

Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä on ollut heinäkuussa ruuhkaa yksittäisinä päivinä. Odotusajat lääkärille ovat olleet ruuhkatilanteissa pahimmillaan 4—6 tuntia.

Päivystyksen potilaat, joiden hoito ei ole kiireellinen, ovat joutuneet odottamaan yleislääkärin vastaanotolle pääsyä noin kahdesta kolmeen tuntiin.

Näin kertovat sote-kuntayhtymän Essoten terveyspalveluiden johtajan sijaisena toimiva ylilääkäri Jarmo Lappalainen ja vastaava osastonylilääkäri Antti Rossi.

— Välillä odotusajat ovat olleet äärirajoilla, mutta potilaiden hoito ei ole vaarantunut. Riskiryhmiin kuuluvat ja kiireelliset tapaukset hoidamme ensin. Alkuviikolla muutamat vaikeat päivystyskäynnit sitoivat henkilökuntaa, jolloin odotusajat pääsivät pitkiksi, Rossi sanoo.

Päivystyksen tilanne on vaihdellut kesän aikana. Välillä on ollut rauhallista, sitten taas potilaita on ilmestynyt yhtäkkiä paljon.

Essoten tilastojen mukaan kesä- ja heinäkuussa keskimääräinen odotusaika lääkärille on ollut vähän alle kaksi tuntia. Potilaan hoito on ollut valmis 3,5 tunnin kuluttua potilaan saapumisesta päivystykseen.

Antti Rossi: "Säästöpaineita on, mutta heinäkuussa potilasmäärät ovat olleet suuria"

Essote on talous- ja muutosohjelmassaan linjannut, että säästöjä haetaan muun muassa päivystyksen ruuhkan purkamisesta aiheutuvista kustannuksista.

— Tässä on onnistuttukin. Toimintamallien kehittämisen myötä ruuhkanpurulle on ollut entistä vähemmän tarvetta, koska ruuhkia ei ole päässyt syntymään yhtä usein, Rossi sanoo.

Hänen mukaansa lääkärit ja hoitajat ovat yhdessä kehittäneet keinoja, joilla yritetään sujuvoittaa potilaan kulkua päivystysalueella.

Esimerkiksi hoitaja tekee entistä enemmän sellaisia toimia, jotka nopeuttavat lääkärin työtä. Hoitaja kerää potilaasta mahdollisimman paljon olennaisia esitietoja lääkäriä varten, arvioi hoidon kiireellisyyttä ja tekee mahdollisesti joitakin esitutkimuksia, kuten mittaa potilaan lämmön.

— Nuorten lääkäreiden senioritukea on lisätty, ja ennakoivia toimintatapoja on otettu käyttöön. Olemme pystyneet ennustamaan ruuhkahuippuja entistä paremmin.

Lappalaisen ja Rossin mukaan ruuhkanpurkua on tarpeen vaatiessa tehty tavalliseen tapaan.

— Siinä emme ole säästäneet millään tavalla. Säästöpaineita on, mutta heinäkuussa potilasmäärät ovat olleet suuria, Rossi perustelee.

Päivystystä ovat työllistäneet muun muassa onnettomuudet sekä kaikenlaiset nyrjähdykset ja haavat.

Lääkärit muistuttavat, että tulevina hellepäivinä kannattaa muistaa juoda tarpeeksi nestettä.