Älykäs talo luotaa sähkömarkkinoita — Suur-Savon Sähkön pääkonttorista tehdään energiajärjestelmän pilottikohde

Suur-Savon Sähkön pääkonttorista tehdään energiajärjestelmän pilottitalo. Talon kulutusta ja aurinkosähkön varastointia ohjataan valtakunnan sähkömarkkinoiden muuttuvien hintojen mukaan. Asiakkaille järjestelmä tulee tarjolle jo tänä vuonna.

Tero Ponto

Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, Esen tuotepäällikkö 
Toni Hannula ja Tiedon energia-alan johtaja Timo Karpola arvioivat, että
 älykkään energiajärjestelmän pilotilla voi olla markkinoita myös 
Etelä-Savon ulkopuolella. Yhtenä osana pilottia Suur-Savon Sähkön 
pääkonttoriin asennetaan aurinkosähköpaneelit.
Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen, Esen tuotepäällikkö Toni Hannula ja Tiedon energia-alan johtaja Timo Karpola arvioivat, että älykkään energiajärjestelmän pilotilla voi olla markkinoita myös Etelä-Savon ulkopuolella. Yhtenä osana pilottia Suur-Savon Sähkön pääkonttoriin asennetaan aurinkosähköpaneelit.

Suur-Savon Sähkön pääkonttorirakennuksen pilottijärjestelmässä kulutus sopeutetaan joustavasti säätösähkömarkkinoihin.

Pyrkimyksenä on vähentää kulutusta niinä aikoina, jolloin kallista säätösähköä tarvitaan eniten.
— Tähän mennessä valtakunnallisten kulutushuippujen aikana teollisuus on pystynyt vähentämään energiankäyttöään. Pilottijärjestelmällä tuodaan jousto pienempiin yksiköihin, toteaa Lumme Energian toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Uutta järjestelmää kehittävät Lumme Energian omistajayhtiöt Suur-Savon Sähkö ja Etelä-Savon Energia sekä Tieto Finland.

Painetta joustavuuden lisäämiseen tuo uusiutuvan energian kasvava osuus sähköntuotannossa.
— Uusiutuvan energian tuotanto on sääriippuvaista. Kulutuksen heilahteluja voimistaa ilmalämpöpumppujen ja sähköautojen lisääntyminen. Säätövoimaa voidaan valtakunnan tasolla lisätä, joko rakentamalla lisää fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita tai sitten lisäämällä järjestelmän joustavuutta, toteaa Tieto Finlandin energia-toimialan johtaja Timo Karpola.

Helpottaa ilmastotavoitteiden saavuttamista

Fossiilisten polttoaineiden osuutta ei ole järkevää lisätä, koska se vaikeuttaisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista

Myös Saksa tarvitsee säätövoimaksi entistä enemmän Ruotsin ja Norjan vesivoimaa, johon Suomikin on kulutushuippujen aikana turvautunut.

Pilotissa Suur-Savon Sähkön vuonna 1957 rakennettuun pääkonttoriin asennetaan aurinkosähköpaneelit, akkujärjestelmä ja sähköautojen latauspisteet.

Aurinkosähköa varastoon

Paneelien tuotanto voidaan käyttää välittömästi tai sitä voidaan varastoida akustoihin myöhempää käyttöä varten.
Esen toimittama järjestelmä optimoi kulutusta ja tuotantoa valtakunnan sähkövoimajärjestelmän jatkuvasti muuttuvien hintojen mukaan.

Sähköautojen lataus ei enää aiheuta kahnauksia yhtiöissä, kun se maksaa, joka lataa. — Markus Tykkyläinen

Pilottijärjestelmän kustannukset liikkuvat kymmenissä tuhansissa euroissa. Sen kallein osa on akusto.

ESE.n tuotepäällikkö Toni Hannula arvioi akkujen hinnan laskevan edelleen.
— Sähköautojen yleistyminen lisää akkujen valmistamisen volyymia ja hinnat tulevat alas samaan tapaan kuin on tapahtunut aurinkopaneelien kohdalla.

Helpotusta sähköautojen latausjärjestelmiin 

Uuteen järjestelmään investoiminen on tarkoitus tehdä hinnoittelulla houkuttelevaksi vaihtoehdoksi taloyhtiöille ja asiakkaille.
— Järjestelmällä voidaan lisäksi monessa tapauksessa toteuttaa sähköautojen lataus ilman taloliittymän suurentamista.

Autojen latauksen maksaminen toteutetaan samalla järjestelmällä kuin yleisissä latauspisteissä.
— Sähköautojen lataus ei enää aiheuta kahnauksia yhtiöissä, kun se maksaa, joka lataa.
Käytännössä pilotti alkaa asennustöiden jälkeen huhtikuun alkupuolella.
— Tavoitteena on, että voisimme tarjota uutta tuotetta asiakkaillemme jo tämän vuoden puolella, Tykkyläinen arvioi.