Urpolan kouluhankkeessa pyritään tulemaan toimeen ilman väistötiloja  — Nykyrakennuksen remonttia kevennetään

Mikkeli aloittelee kaupunkirakennetyöryhmän esityspaketin käytännön toteutusta. Urpolaan tulee uusi koulu. Päiväkodille haetaan paikka Kattilansillasta.

Urpolan nykyinen koulu katoaa aikanaan kaupunginosan maisemasta. Koulun uusiminen on tarkoitus ajoittaa niin, että väistötilajärjestelyjä ei tarvita.

Mikkelin kaupunki muuttaa Urpolan koulun remonttisuunnitelmaa, eikä vie loppuun aiottuja peruskorjauksia.

Syy on se, että koulu puretaan aikanaan ja tilalle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu.
Kaupunkiympäristölautakunta on linjannut menettelyn.

Kouluhanke on osa kaupunkirakennetyöryhmän esityspakettia. Samalla lautakunta päätti Suksimäen päiväkodin järjestelystä. Päiväkoti on myös mukana työryhmän esityskokonaisuudessa.

Päiväkotia ei saneerata, vaan rakennetaan kokonaan uusi, johon yhdistetään kaksi muutakin päiväkotiyksikköä.

Urpolan koulussa on tehty keväästä alkaen korjauksia yhdessä luokkatilassa sekä osassa hallinnon tiloja.

Kaupunki katsoo nyt, että suunnitelman mukaista järeää remontointia ei viedä loppuun, koska rakennus puretaan.

Korjauksia tehdään kuitenkin edelleen niin, että tilojen käyttö mahdollistuu.
Lautakunta linjasi, että korjauksia ja niiden tehoa seurataan erityisesti. Työt tehdään kesän aikana mahdollisimman pitkälle. Korjaustyö on pölytön ja äänetön, joten sitä voidaan toteuttaa vaiheittain tilakohtaisesti.

Uusi koulu tulee nykyisen paikalle. Hankesuunnittelu alkaa ensi syksynä. Uudisrakennus toteutetaan vaiheittain niin, että työmaa-aikaa saadaan lyhennettyä. Näin oppilaat pääsevät muuttamaan ensimmäiseen uuteen osaan ennen kuin vanha rakennus on purettu. Kaupunki säästää tällä järjestelyllä väistötilakustannuksia 1,5 miljoonaa euroa.

Suksimäen päiväkoti tuli rakennepakettiin viimeisenä. Kaupunki selvitti rakennuksen korjaamista, mutta on päätynyt siihen, että alueelle rakennetaan uusi päiväkoti.

Uudisrakennus on tulossa Kattilansillan nuorisotalon takana olevalle tontille. Myös tässä kohteessa rakentaminen ajoitetaan niin, että väistötiloja ei tarvita. Säästöä syntyy puolisen miljoonaa euroa.

Uusi päiväkoti on mitoitettu 94 lapselle. Nykyinen on 77-paikkainen. Paikkamäärä kasvaa varhaiskasvatuksen järjestelyjen vuoksi sekä yhden iltapäiväryhmän muuttuessa sisarusryhmäksi.

Yli 1 240 kerrosneliön päiväkoti maksaa noin 3,4 miljoonaa euroa.