Essotessa niukkoja resursseja käytetään tehokkaasti, kertoo THL:n raportti — Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksissa on Suomessa suuria alueellisia eroja

Essotessa kustannuksia on saatu alas rakenteita muuttamalla.

Taru Hokkanen

Esimerkiksi päivystyksen käyttö lisää menoja. Essoten alueella päivystyksen käyttö on kuitenkin kohtuullista.
Esimerkiksi päivystyksen käyttö lisää menoja. Essoten alueella päivystyksen käyttö on kuitenkin kohtuullista.

Essotessa sosiaali- ja terveyshuollon kustannukset on tarvevakioituina maltilliset, kertoo THL:n tuore raportti. THL:n raportissa arvioitiin, miten julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty 20 sairaanhoitopiirissä.

Sen mukaan Essoten tarvevakioidut menot olivat kolme prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Käytännössä se tarkoittaa, että niukkoja resursseja käytetään tehokkaasti.

Tarvevakioitu meno tarkoittaa sitä, että erilaisella asiakaspohjalla työtä tekevät sote-toimijat asetetaan samalle viivalle, ja näin eri sairaanhoitopiirejä ja kuntayhtymiä voidaan luotettavasti vertailla toisiinsa.

Esimerkiksi Essoten alueella THL:n sairastavuusindeksi on maan viidenneksi korkein ja alueen väestöstä vajaa kolmasosa on ikääntyneitä. Nämä asiat vaikuttavat myös sote-palveluiden käyttöön.

Essoten alueella tarvevakioidut menot olivat matalimmat Puumalassa ja Juvalla: 10 ja 9 prosenttia keskimääräistä pienemmät. Mikkelissä tarvevakioidut menot alittivat kuudella prosentilla maan keskiarvon.

Alueen suurimmat menot olivat Pieksämäellä, viisi prosenttia suuremmat kuin maassa keskimäärin.

Essoten terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri Seppälä ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen kertovat tiedotteessa, että Essoten resurssien tehokas käyttö liittyy palvelujen rakenteisiin ja niiden muuttamiseen. Esimerkiksi laitoshoitoa ei ole enää niin paljon ja kotihoidon tukena on kotisairaalatoimintaa. Se on vähentänyt esimerkiksi päivystyksen ja vuodeosastojen käyttöä.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksissa on Suomessa suuria alueellisia eroja. Kulut ovat suurimmat Itä-Savossa, halvimmat taas Uudellamaalla. Itä-Savossa sote-menot olivat lähes 50 prosenttia korkeammat kuin Uudellamaalla.