Hallinto-oikeus kumosi Pertunmaan tarkastuslautakunnan erottamisen

Oikeuden mukaan lautakunnan jäsenillä ei ollut todellista mahdollisuutta antaa selitystään erottamista valmistelleelle valiokunnalle.

Saana Huhtala

Erottamispäätöksen valitti hallinto-oikeuteen valtuutettu Markku Pöyry (ps.), joka oli erotetun lautakunnan jäsen.
Erottamispäätöksen valitti hallinto-oikeuteen valtuutettu Markku Pöyry (ps.), joka oli erotetun lautakunnan jäsen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on perunut Pertunmaan tarkastuslautakunnan erottamisen.

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pertunmaan kunnanvaltuuston huhtikuussa 2019 tekemä erottamispäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja siksi kumottava.

Erottamispäätöksestä valitti hallinto-oikeuteen valtuutettu Markku Pöyry (ps.), joka kuului erotettuun tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakunnan erottamista valmistellut tilapäinen valiokunta perusteli erottamista sillä, että lautakunnan kokouksesta on annettu ulkopuolisille salassa pidettävää tietoa ja tarkastuslautakunta on toimintakyvytön, eivätkä jotkut lautakunnan jäsenet nauti valtuuston luottamista.

Lautakunnan erotettua kunnanvaltuusto valitsi siihen uudet jäsenet, mutta ei enää Pöyryä.

Hallinto-oikeus: Kuulemiskirje oli yksilöimätön

Pöyry perusteli hallinto-oikeudelle toimittamaa valitustaan sillä, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, päätös on ollut mielivaltainen ja valmistelussa on tapahtunut virhe.

Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan tilapäisen valiokunnan kuulemiskirjeen olleen sikäli yksilöimätön, että tarkastuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta lausua asiasta mielipidettään.

Lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä ei myöskään ole ollut mahdollisuutta antaa selitystään sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka ovat saattaneet vaikuttaa asian ratkaisuun kunnanvaltuustossa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksensä 26. toukokuuta. Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.