Essoten päivitetty talous- ja muutosohjelma esittää kuntien maksuosuuksien nostoa — Eero Aho kommentoi: "Ohjelmalla ei saada aikaan niin suuria kustannussäästöjä, että alkuperäisessä talousarviossa pysyttäisiin"

Essoten päivitetty talous- ja muutosohjelma esittää kuntien maksuosuuksien nostoa. Sote-yhtymä pysyy vielä vaiti konkreettisten säästötoimien valmisteluistaan.

— Essotelaiset ovat pitäneet lukuisia kokouksia, ja säästöjä on mietitty monelta kantilta. On parempi valmistella säästöt huolellisesti, jotta ei tule ylilyöntejä eikä vääriä päätöksiä. Haluamme tehdä säästöt niin, että vauriot ovat mahdollisimman pieniä, sanoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.
— Essotelaiset ovat pitäneet lukuisia kokouksia, ja säästöjä on mietitty monelta kantilta. On parempi valmistella säästöt huolellisesti, jotta ei tule ylilyöntejä eikä vääriä päätöksiä. Haluamme tehdä säästöt niin, että vauriot ovat mahdollisimman pieniä, sanoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Sote-kuntayhtymä Essoten talous- ja muutosohjelman päivitys ei ole vieläkään valmis. Essoten johtavat virkamiehet eivät avaa Länsi-Savolle keskeneräisiä valmistelujaan konkreettisista säästötoimista.

Essoten hallituksen esityslistalla paljastetaan kuitenkin sen verran, että päivitetyssä ohjelmassa esitetään kuntien maksuosuuksien nostoa 325,2 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuudeksi arvioitiin alkujaan 309,9 miljoonaa euroa.

Esityksen mukaan uusi kuntaosuuksien summa koostuu viime vuoden tilinpäätöksen tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia. Lisäksi palkkaharmonisoinnin vaikutukset on sisällytetty laskelmaan.

Viime vuodelta kuntien maksuosuus nousi talousarviossa 2018 arvioidusta 304,7 miljoonasta eurosta 319,7 miljoonaan euroon.

Virkamiesten mukaan maksuosuuksien kasvulla rahoitetaan Essoten valmistuvien rakennushankkeiden kasvavat poistot ja korkokulut.

Eero Aho kommentoi: "Säästö on mahdoton saavuttaa"

Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok.) sanoo, että tämän vuoden tilikausi vaikuttaa olevan ”raskaasti alijäämäinen”. Kuten virkamiehet kirjoittavat esityksessään, myös Aho toteaa, että Essoten on neuvoteltava jäsenkuntiensa kanssa nykyistä korkeammista maksuosuuksista.

— Talous- ja muutosohjelmalla ei saada aikaan niin suuria kustannussäästöjä, että alkuperäisessä talousarviossa pysyttäisiin. Essoten toiminnasta pitäisi supistaa 10 miljoonaa samaan aikaan, kun sote-kulut kasvat reilun kahden prosentin tasolla. Säästö on mahdoton saavuttaa, Aho sanoo.

Essoten mukaan kuntien johto ei ole vielä muodostanut lopullista kantaansa maksuosuuksien nostoon.

Aho on nähnyt virkamiesten päivittämää talous- ja muutosohjelmaa, mutta ei kommentoi sitä ennen Essoten hallituksen torstaista kokousta.

— Julkisessa keskustelussa ei tarvitse käydä kaikkea läpi. Helppoja ratkaisuja ei ole olemassa. Kaikki kuntalaiset eivät ole nytkään tyytyväisiä palveluiden tasoon ja laajuuteen. Silti kunnat vaativat, että niistä pitäisi vieläkin nipistää, vaikka ihmisten palveluntarve vain kasvaa jatkossa.

Essote ei ole vielä huomioinut laskelmassaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia

Essoten toimintakulut ovat kasvaneet noin kolme prosenttia vuodessa. Viime vuonna kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat yli viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

Essoten mukaan kuntien maksuosuudet kasvavat kaksi prosenttia vuosina 2020 ja 2021.

Essote ei ole vielä huomioinut laskelmassaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia, koska valmistelijoiden mukaan luotettavaa tietoa kustannusten arvioimiseksi ei vielä ole.

Talous- ja muutosohjelman toteuttaminen edellyttää Essotelta noin 12,6 miljoonan euron tehostamistoimia ja kuluvähennyksiä vuosina 2019—2021.

Ohjelmaa esittelevät hallitukselle Essoten hallintojohtaja Pasi Marjakangas, talousjohtaja Vesa Vestala ja muutosjohtaja Sami Sipilä.

Vesa Vestala: "On parempi valmistella säästöt huolellisesti, jotta ei tule ylilyöntejä eikä vääriä päätöksiä"

Essoten talousjohtaja Vesa Vestalan mukaan sote-yhtymällä on suuria haasteita valmistella sitä, mistä palveluista ja miten tänä vuonna säästetään viisi miljoonaa euroa.

Vestalan mukaan haasteena on muun muassa se, että on katsottava, ettei yhden vastuualueen säästö tuo toiselle vastuualueella lisää kuluja.

— On yhdessä käytävä läpi asiakkaiden koko palveluketjun muodostuminen.

Essotella on kuusi vastuualuetta, jotka käyvät itsenäisesti läpi säästöjä omilla alueillaan. Ne ovat hallinto- ja tukipalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

— Kunkin vastuualueen on punnittava hyvin, mistä he säästävät ja millaisia vaikutuksia säästöillä on, Vestala korostaa.

— Essotelaiset ovat pitäneet lukuisia kokouksia, ja säästöjä on mietitty monelta kantilta. On parempi valmistella säästöt huolellisesti, jotta ei tule ylilyöntejä eikä vääriä päätöksiä. Haluamme tehdä säästöt niin, että vauriot ovat mahdollisimman pieniä.

Essoten hallitus päätti joulukuussa 2018 talous- ja muutosohjelmasta, jonka tämän vuoden säästötavoite sisältyy vuoden 2019 talousarvioon.

— Nyt päivitetään ohjelmaa vastuualuekohtaisesti osana talousarvion täytäntöönpanoa. Osa toimista on jo tehty tai tekeillä, osa vaatii tarkennuksia, Vestala kertoo.

Essoten hallitus kokoontuu torstaina käsittelemään talous- ja muutosohjelman päivitettyä versiota, jota ei vielä ole annettu julkisuuteen.

Talousarviomuutokset viedään erillisenä asiana hyväksyttäväksi Essoten kesäkuussa kokoontuvaan valtuustoon.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 17.35.