Mäntyharjun yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojauksen tarjouskilpailusta valitettiin hallinto-oikeuteen

Itä-Suomen hallinto-oikeus totesi välipäätöksessään, ettei valituksen kohteena olevan päätöksen alaisia töitä tarvitse keskeyttää.

Tanja Rihu

Mäntyharjun yhtenäiskoulun liikuntasalin vesikatto ja julkisivu on tarkoitus saneerata kosteusteknisesti toimiviksi. Töiden ajaksi tarvitaan sääsuojaus.
Mäntyharjun yhtenäiskoulun liikuntasalin vesikatto ja julkisivu on tarkoitus saneerata kosteusteknisesti toimiviksi. Töiden ajaksi tarvitaan sääsuojaus.

Tarjouskilpailun ulkopuolelle jäänyt urakoitsija on valittanut Mäntyharjun kunnan hankintapäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hankintapäätös tehtiin viime marraskuussa yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojauksesta.

Valittajan mukaan sitä ei ole kohdeltu tasapuolisesti, kun se on rajattu tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kunnan mukaan valittajan tarjous ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia, sillä valittaja ei osallistunut näyttötilaisuuteen. Kunta edellytti tarjouspyynnössään, että tarjoaja tutustuu kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä.

Valittajan mukaan yritys oli tutustunut kohteeseen aiemmin tehdäkseen tarjouksen aliurakoitsijana. Myöhemmin kunta kilpailutti sääsuojauksen itsenäisenä urakkana. Tuolloin valittaja ei enää osallistunut näyttötilaisuuteen.

Oman vastineensa mukaan kunnalla ei ole tietoa siitä, että valittaja olisi tutustunut kohteeseen aiempana ajankohtana. Kunta huomauttaa, ettei kohteeseen tutustumista ole myöskään tuotu esille tarjouksessa. Näin ollen kunta hylkäsi tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Vaatimus töiden keskeyttämisestä hylättiin

Valittaja halusi myös, että päätöksen alaiset työt olisi keskeytetty.

Kunnan hallinto-oikeudelle antaman selvityksen mukaan työt olivat jo pitkällä, kun lausuntopyyntö saapui kuntaan. Sääsuojauksen rakentamista ei olisi ollut mahdollista keskeyttää aiheuttamatta haittaa vesivuodoista kärsineille rakenteille. Lisävauriot puolestaan olisivat voineet aiheuttaa vaaratilanteen koulun oppilaille ja henkilökunnalle, kunnan vastineessa perustellaan.

Hallinto-oikeus taipui asiassa kunnan kannalle ja hylkäsi vaatimuksen välipäätöksessään. Valituksen osalta hallinto-oikeus antaa päätöksensä myöhemmin.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantain kokouksessaan. Kunnanhallituksen mielestä asiassa on toimittu lakien ja kunnan hallintosäännön mukaisesti ja näin ollen hallinto-oikeuden tulisi hylätä kaikki valittajan vaatimukset.