Kerrostalo saa luvan kellariasuntojen tekemiseen — Myös lupaehtojen mahdollisen rikkomisen esitutkinta on lopetettu

Mikkeliläiskerrostalo voi toteuttaa pohjakerroksen huoneistot. Lupa- ja valvontajaosto myönsi poikkeamisen, mutta rakennuslupa on vielä haettava erikseen.

Pankalamminkadun kerrostalo oli rakentamisvaiheessa viime talvena. Kiistellyn pohjakerroksen asuinhuoneistojen ikkunat oli tuolloin peitetty pressuilla.
Pankalamminkadun kerrostalo oli rakentamisvaiheessa viime talvena. Kiistellyn pohjakerroksen asuinhuoneistojen ikkunat oli tuolloin peitetty pressuilla.

Mikkeliläinen rakennusliike saa sijoittaa rakenteilla olevan kerrostalon kellarikerrokseen asuinhuoneistoja.
Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaosto myönsi tiistain kokouksessaan poikkeamisluvan, jota rakennusliike haki kellarikerroksen asuinhuoneistojen toteuttamiseen.
Kaupungin rakennusvalvonta esitti poikkeamislupaa, ja jaosto sen myönsi myönsi.
Jaoston käsittelyssä sen jäsen Susanna Rusakko (sd.) esitti, että poikkeamislupahakemus hylätään. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätös syntyi ilman äänestystä.

Mikkeliläisen rakennusliikkeen FH Invest Oy:n kerrostalohankkeen vaiheita on käsitelty pitkään.
Rakennusvalvonta myönsi Pankalamminkadulla sijaitsevalle Asunto Oy Mikkelin Melodia -kerrostalohankkeelle rakennusluvan vuoden 2017 keväällä.
Rakennusvaiheen aikana kävi ilmi, että yhtiö oli rakentamassa talon pohjakerrokseen asuntoja, vaikka rakennusluvassa kellaritaso oli tarkoitettu nimenomaan kellaritiloiksi.
Alimman kerroksen julkisivussa oli asuinhuoneistojen ikkuna-aukot. Lupajaosto päätti, että yhtiön on keskeytettävä työt kellaritason asuntojen osalta.

Kaksi huoneistoa pohjakerrokseen

Yhtiö haki poikkeamista kellariasunnoille, mutta äänestyspäätöksellä lupajaosto hylkäsi hakemuksen. Päätöksestä valitettiin, ja Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen.
Nyt jaosto käsitteli päätöksen uudelleen ja myönsi luvan.

Jaoston mukaan poikkeamishakemus on perusteltu ja täyttää maanrakennuslain ehdot.
Poikkeaminen mahdollistaa kahden asunnon, noin 55 neliön ja 68 neliön huoneistojen, rakentamisen kerrostalon alimpaan, osittain maanalaiseen kerrokseen.
Päätöksen mukaan rakennusmääräysten vastaisia seikkoja ei ole, ja rakennusoikeuden ylitys on katsottava vähäiseksi.
Lupajaosto toteaa, että vaikka rakennustöitä on jo tehty pohjakerroksessa vastoin myönnettyä rakennuslupaa, se ei vaikuta poikkeamisen päätöskäsittelyyn puoleen eikä toiseen.
Asuntojen rakentaminen pohjakerrokseen vaatii kuitenkin erillisen rakennusluvan.

Asuntojen rakentaminen pohjakerrokseen vaatii erillisen rakennusluvan.

Esitutkinta on lopetettu

Lupajaosto huomauttaa, että rakennuslupaehtojen mahdollinen rikkominen puolestaan on erillinen asia, joka kuuluu poliisille.
Rakennusvalvonta teki asiasta aikoinaan tutkintapyynnön. Asiasta on nyt tullut päätös, jonka mukaan esitutkinta on lopetettu.
Kihlakunnansyyttäjä on marraskuun lopulla päättänyt, että esitutkinta Asunto Oy Mikkelin Melodian rakentamiseen liittyvän epäillyn rakentamisrikkomuksen osalta lopetetaan.
Päätöksen mukaan on todennäköistä, että asioissa tehtäisiin syyttämättä jättämispäätökset, eikä siten ”tärkeä yleinen tai yksityinen etukaan vaadi esitutkinnan jatkamista”.

Uusimmat uutiset