Mikkeliläiset yrittäjät kertovat mielipiteensä aktiivimallista ja Sipilän puheista: "Tällä hetkellä siinä on mustia aukkoja"

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan yrittäjien tulisi etsiä aktiivimallin mukaisia töitä työttömille. Kuluja työllistämisestä syntyy reilut sata euroa kuukaudessa. Mikkelin yrittäjistä löytyy kannatusta työnhakijoiden aktivoimiseen, mutta keinojen toimivuus herättää epäilystä. Yrittäjät toivovat myös parempia edellytyksiä työntekijöiden palkkaamiseksi.

Parturi-kampaamoyrittäjä Anne-Mari Koljander-Siiran asiakkaana oli keskiviikkona Pirkko Rahikainen. Yrittäjän mielestä työttömien aktivointi on hyvä asia, mutta yrittäjä tarvitsisi paremmat edellytykset työvoiman palkkaamiseen.
Parturi-kampaamoyrittäjä Anne-Mari Koljander-Siiran asiakkaana oli keskiviikkona Pirkko Rahikainen. Yrittäjän mielestä työttömien aktivointi on hyvä asia, mutta yrittäjä tarvitsisi paremmat edellytykset työvoiman palkkaamiseen.

"Pidän meitä suomalaisia, joilla menee paremmin tai yrityksiä ja työnantajia kyllä lampaina, jos emme löydä 200 000 ihmiselle joka toinen viikko kolmen tunnin työjaksoa." Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) Ylelle antama kommentti on herättänyt närää suomalaisten yrittäjien keskuudessa.

Kysyimme paikallisilta yrityksiltä kommentteja pääministerin puheisiin sekä vuoden alusta voimaan tulleeseen aktiivimalliin.

Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava joko 18 tuntia palkkatöissä, vähintään 241 euron yrittäjäansiolla tai osallistuttava viiden päivän ajan työllistymistä edistävään palveluun. Jos edellytys ei täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia.

Aktiivimallin
onnistuminen
vielä arvoitus

Aktiivimalli voi olla mahdollisuus tai riippakivi, arvioi Mikkelissä vuodesta 1973 toimineen RL-Huolinnan toimitusjohtaja Nina Rasola. Toistaiseksi kukaan ei ole kysynyt Rasolalta aktiivimallin mukaisia töitä. Koska asia on uusi, tilanne on monelle työnantajalle vielä melko epäselvä.

— Olisi äärettömän tärkeää, että saisimme nopeasti esimerkkejä, Rasola pohtii.
Rasolan mukaan 18 tunnin pätkätyö voisi ainakin joissain tapauksissa toimia porttina pidempiaikaiseen työhön, mutta sekin riippuu tilanteesta ja ihmisestä. Oikea ihminen oikealla hetkellä voisi aktiivimallin kautta löytää pysyvämmänkin työn Rasolan yrityksestä.

Rasolan yritykseen ei voi työllistyä edes tilapäisesti ilman kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyttä tai puhtauspuolella usein vaatimuksena olevaa työturvakorttia.
Toimitusjohtaja asettaa itsensä jonnekin aktiivimallin kannattajien ja sitä vastustavien välimaastoon.

— On erittäin hyvä, että työnhakijoita kannustetaan aktiivisuuteen. Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, ja tämänkin mallin on muututtava sen mukana. Tällä hetkellä aktiivimallissa on mustia aukkoja. Haastavaa voi olla esimerkiksi pienellä kirkonkylällä, jossa on yksi kauppa ja huonot kulkuyhteydet.

Pääministeri Sipilän puheisiin Rasola huomauttaa, että yrityksen pääasiallinen tehtävä ei ole työllistää, vaan tarjota asiakkailleen palvelua liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Työpaikkoja ei voi luoda tyhjästä.
— Työllistäminen tulee siinä rinnalla, mutta asiakas ja liiketoiminnan kannattavuus ovat etusijalla.

RL-huolinta Oy sekä konserniin kuuluvat RL-Kotipalvelut Oy ja RL-Palvelut Oy työllistävät tällä hetkellä noin 30 henkilöä. Niiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on reilut neljä miljoonaa euroa.

Yrittäjien
palkanmaksukykyä
on parannettava

Mikkeliläisen Ravintola- ja catering-yritys Serviinin toimitusjohtaja Timo Hyöppinen ei osaa ottaa suoraa kantaa siihen, onko aktiivimalli hyvä vai huono. Hän ei liioin halua kommentoida pääministeri Sipilän puheita.

Työnhakijoiden aktivointia hän pitää hyvänä ja kannatettavana asiana, mutta näkee aktiivimallissa maantieteestä johtuvaa eriarvoisuutta.
— Etelän kasvukeskukset ja pohjoisen haja-asutusalueet ovat erilaisessa asemassa.

Hyöppinen parantaisi työllistettävyyttä ja työntekijöiden palkkoja tarjoamalla yrittämiselle nykyistä paremmat edellytykset. Jos yrittäjien palkanmaksukyky olisi parempi, työvoiman palkkaaminen helpottuisi.

Nykyisin ravintola-alan sääntely ja erilaiset sivukulut syövät hänen mielestään liian paljon kannattavuutta.

Aktiivimallin mukainen pätkätyö sopii Hyöppisen mielestä ravintola-alalle hyvin, sillä työn tarjonta vaihtelee voimakkaasti sesonkien mukaan. Jos sekä työntekijä että työnantaja pystyvät joustamaan, lopputulos voi olla hedelmällinen.
Hyöppinen uskoo, että 18 tunnin mittainen työpätkä voi olla hyvä ponnahduslauta ravintola-alalle myös niin sanotusti pystymetsästä.

— Varsinkin sesonkeina voimme palkata myös sellaisia työntekijöitä, joilla ei ole tutkintoa, jos hakijalla on kyvykkyyttä, ahkeruutta ja halukkuutta. Pystymme tarvittaessa järjestämään myös koulutusta.

Serviini Oy:n vuotuinen liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa. Serviinin ravintolat ja catering-palvelut työllistävät tällä hetkellä 18 henkilöä.

Ihmisten
pompottelu
ei ole mielekästä

Savon Talohoito (STH) Oy:n toimitusjohtaja Olli Pylkkänen sanoo, että on perehtynyt aktiivimalliin lähinnä uutisten kautta. Sen perusteella hän ei suhtaudu malliin kovin luottavaisesti.
— Ikävä kyllä se ei minun mielestäni tulisi toimimaan.

Yli 40 vuotta Mikkelissä toimineen kiinteistöhoitoyrityksen näkökulmasta aktiivimallin mukainen työllistäminen voi olla hankalaa, sillä työssä vaaditaan usein hyvää kaupunkituntemusta ja muuta osaamista. Pylkkänen kuitenkin arvioi, että esimerkiksi viemärien puhdistuksessa lyhyempiäkin pätkiä tekevä voisi toimia aputoimihenkilönä.

— Tuo 18 tuntia ei riitä edes perehdytykseen. Yksin ketään ei voida päästää liikenteeseen, ennen kuin on opastettu ja neuvottu talon tavoille ja myös turvallisuusasiat ovat tulleet tutuiksi. Meillä jokaisella on suoritettuna työturvakortti.

Pääministeri Sipilä lateli taannoin Pylkkäsen mukaan melko kovaa tekstiä.
— Pitää muistaa, että jos töihin tulee henkilöitä silloin tällöin muutamaksi tunniksi, niin heilläkin on oltava esimerkiksi suojavaatteet, -kengät, ja -käsineet. Niitä tuskin saa te-keskuksen kautta.

Pylkkäsen mielestä inhimillistä puolta ei saa unohtaa sen kummemmin yrittäjän kuin työntekijänkään näkökulmasta. Häntä huolettaa, että aktiivimallin mukainen pätkittäinen työ ei olisi mielekästä kummallekaan osapuolelle.
— Olisi hienoa, jos yritykset voisivat palkata enemmän työntekijöitä ja työnhakijat saisivat mielekästä työtä. Se olisi kaikkien etu. En kuitenkaan tykkää ihmisten pompottamisesta.

Savon Talohoito (STH) Oy:llä on tällä hetkellä 50 vakinaista työntekijää. Vuotuinen liikevaihto on 4–4,5 miljoonan euron välillä.

Yrittäjä tarvitsee
porkkanaa
palkkaamiseen

Yli 30 vuotta parturi-kampaamoyrittäjänä toiminut mikkeliläinen Anne-Mari Koljander-Siira on yksinyrittäjä.
— Poissa ollessani laitan mieluummin ovat kiinni ja viestin puhelinvastaajaan.

Koljander-Siiralla on paljon pitkäaikaisia vakioasiakkaita, jotka eivät yrittäjän mukaan välttämättä hyväksyisi sitä, että heidän hiuksensa käsitteleekin joku muu.
Etelä-Savon ammattiopiston kanssa yhteistyötä tekevä yrittäjä kuitenkin valvoo ja ohjaa kerran viikossa Etelä-Savon ammattiopiston toisen tai kolmannen vuoden alan opiskelijaa.

Ainakaan tällä hetkellä työntekijän palkkaaminen ei ole mielessä, sillä työntekijästä tulee Koljander-Siiran mukaan niin paljon lisäkuluja, että yrittäjä joutuu tekemään todella paljon töitä niiden kattamiseksi.

Koljander-Siira ei ole perehtynyt aktiivimalliin, mutta pitää työttömien aktivointia periaatteessa hyvänä asiana. Toisaalta hän ei kannata sitä, että työnhakijalle tulee keppiä uutterasta työnhausta huolimatta.
— Mallissa pitäisi ehdottomasti olla yrittäjälle porkkanaa, jotta työntekijän palkkaaminen olisi kannattavampaa. Jos esimerkiksi työntekijä jää äitiyslomalle, siitä jää yrittäjälle isot kulut.

Tällä hetkellä Koljander-Siira ei usko, että hän pystyisi palkkaamaan ketään muutamaksi tunniksi viikossa aktiivimallin vaatimusten täyttämiseksi.
— Kyllä se aika utopistiselta tuntuu. Alan tutkinto pitää ehdottomasti olla. Lyhyessä ajassa asiakkaat eivät opi tuntemaan työntekijää eikä työntekijä tutustu työpaikan kulttuuriin.

Parturi-kampaamo MIX ei työllistä yrittäjän lisäksi muita, mutta tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.