Mikkelin valtuutetut huolestuivat Essoten palveluiden puutteesta: Vastaanottoajoissa jopa kuukausien viive, odotusajat päivystyksessä kohtuuttomia

Kaikkien valtustoryhmien puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen. Siinä kysytään Essoten palveluiden järjestämisestä ja seurannasta.

Mari Koukkula

Mikkelin valtuutetut huolestuivat Essoten palveluiden puutteesta: Vastaanottoajoissa jopa kuukausien viive, odotusajat päivystyksessä kohtuuttomia

Mikkeliläiset valtuutetut ovat huolestuneet kaupunkilaisten saamista lääkäripalveluista ja saattohoidosta.

Kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustellaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten palvelujen järjestämistä.

Samalla valtuutetut tiedustelevat, että miten kaupunginhallitus aikoo seurata mikkeliläisten tyytyväisyyttä Essoten palveluihin, palveluiden laatua ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Saatetekstin mukaan vuosien 2017 ja 2018 aikana mikkeliläisiltä on tullut runsaasti palautetta siitä, että he eivät saa lääkärin vastaanottoaikaa perusterveydenhuoltoon.

Saatteessa mainitaan, että on ollut kyse useiden viikkojen, jopa kuukausien viive lääkärin vastaanottoajoissa. Myös mielenterveyspalveluita ja saattohoitoa tai palliatiivista hoitoa tarvitsevien palvelupuutteista tulleet palautteet ovat todella vakavia.

Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystys on ollut usein todella ruuhkautunut, ja odotusajat päivystyksessä ovat venyneet kohtuuttomiksi.

Valtuutettujen kirjallinen kysymys sanasta sanaan:

Miten kaupunginhallitus aikoo huolehtia siitä, että Essoten perusterveydenhuollon ja psykiatrian lääkäripalvelut sekä saattohoito/palliatiivinen hoito ym. palvelut järjestetään määrällisesti ja laadullisesti Mikkelin kaupungin väestöntarpeita vastaavasti lainsäädännön edellyttämällä tavalla?

Miten kaupunginhallitus aikoo seurata mikkeliläisten tyytyväisyyttä Essoten palveluihin, palveluiden laatua ja mikkeliläisten yhdenvertaisuuden toteutumista Essoten palveluiden käyttäjinä?

Allekirjoittajat ovat Satu Taavitsainen, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, Pekka Pöyry, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, Armi Salo-Oksa, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, Veli Liikanen, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, Jussi Marttinen, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Liisa Ahonen, kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja.