Naistinki-lammesta Mikkelin Rantakylässä kunnostetaan hankerahalla muuttolintujen virkistysalue – Liki umpeen kasvanutta lintujärveä on yritetty kohentaa moneen otteeseen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Mikkelin kaupungille liki 125 000 euroa lammen kunnostamiseen.

Jaakko Avikainen

Laulujoutsenia levähtämässä Naistingilla keväällä 2009.
Laulujoutsenia levähtämässä Naistingilla keväällä 2009.

Naistinki-lampi Rantakylässä on ollut yksi Mikkelin merkittävimmistä lintuvesistä. Se sijaitsee Vanhamäentien ja Savonradan välissä, lentoaseman kohdalla. Nykyisellään lampi on lähes umpeen rehevöitynyt.

Naistinkia on yritetty kunnostaa säännöllisin väliajoin, mutta kehnolla menestyksellä. Vedenlaatumittauksissa on havaittu ulosteperäistä kuormitusta ja matalaa lampea rasittavat ympäristön asutus ja kaduilta valuvat hulevedet.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Mikkelin kaupungille liki 125 000 euroa lammen kunnostamiseen. Kunta-Helmi-rahoituksella aiotaan parantaa Naistinki-lammen alueen houkuttavuutta linnuston pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdysalueena.

Suunnitelman mukaan vuosina 2021–2022 kasvillisuuden peittämälle rantaluhdalle ruopataan kanavamaisia avovesialueita, raivataan vesaikkoa ja rakennetaan keinotekoisia saarekkeita kahlaajille.

Myös muun muassa linnuston tarkkailuolosuhteita lammen rannalla on tarkoitus parantaa. Nykyisellään Naistingilla on vuonna 1989 rakennettu, kattamaton lintutorni.

Mikkelin kaupunki on valmistellut hanketta yhdessä Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Naistingin ohella Kunta-Helmi-rahaa on myönnetty 44 muulle kohteelle. Avustuksilla kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä, kuten soita, niittyjä ja lintuvesiä.