Lapsen diabetes on järkytys vanhemmille — Essoten lasten diabeteshoitaja Terttu Särkän asiakkaana on koko perhe

Lasten diabetes on lähes poikkeuksetta tyypin 1 diabetes. Ainut keino hoitaa sitä, on korvata puuttuva elintärkeä insuliinihormoni.

Kari ToiviainenTerttu
Särkkä työskentelee Mikkelin keskussairaalassa lasten diabeteshoitajana. Hän
sanoo, että diabetesdiagnoosi on aina järkytys niin lapselle kuin vanhemmille.
Diabeteshoitaja hoitaa työssä sekä lasta että perhettä.
Terttu Särkkä työskentelee Mikkelin keskussairaalassa lasten diabeteshoitajana. Hän sanoo, että diabetesdiagnoosi on aina järkytys niin lapselle kuin vanhemmille. Diabeteshoitaja hoitaa työssä sekä lasta että perhettä.

Essoten lasten diabeteshoitaja Terttu Särkkä, miten tulit alalle?

– Lukion jälkeen opiskelin lastenhoitajaksi ja työskentelin päiväkodissa. Jatko-opinnot kiinnostivat ja opiskelin terveydenhoitajaksi. Päädyin lastenosastolle ja sain vastuualueekseni lasten diabeteksen hoitotyön. Olen suorittanut diabeteshoitajan erikoistumis- ja perhehoitotyön opinnot. Työ vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Tämä ammatti on kutsunut minut.

 Millaisia ovat työsi haasteet?

– Lapsen sairastuminen sairauteen, johon ei vielä tunneta parannuskeinoa, on perheelle raskas kokemus. Surun ja huolen vastaanottaminen ja jakaminen on yksi työni haasteista. Nuoret ovat aivan erityinen ryhmänsä. Nuoruusiässä hoitomotivaatio voi karata ja sen kiinni saaminen vaatii ponnisteluja nuorelta, vanhemmilta ja hoitohenkilöstöltä. Haaste on myös nopeasti kehittyvä teknologia ja uudet innovaatiot.

 Mitä arkityö on?

– Meillä asiakkaana on koko perhe. Alkuhoito ja -ohjaus tapahtuu lastenosastolla. Teen ohjauskäyntejä päiväkotiin tai kouluun - hoidon on sujuttava sielläkin. Hoidonohjaus jatkuu lasten diabetesvastaanotolla, missä perheet käyvät aluksi tiiviisti ja sitten 3 kuukauden välein. Pilvipalvelujen käytön yleistymisen myötä puhelinkontaktit ovat lisääntyneet. Seuraamme lapsen vointia, kasvua, sokeritasapainoa, hoidon sujumista ja keskustelemme perheelle ajankohtaisista asioista.

Onko diabetes isokin järkytys?

– Sairaalaan joutuminen ja diagnoosin varmistuminen on järkytys lapselle ja vanhemmille. Pienet lapset sopeutuvat sairauteen ja hoitoon nopeasti. Murrosiässä sairastuminen voi aiheuttaa kapinointia sairautta ja hoitoa vastaan.

Miten lapsidiabeetikkoa hoidetaan?

– Lasten diabetes on lähes poikkeuksetta tyypin 1 diabetes. Ainut keino hoitaa sitä, on korvata puuttuva elintärkeä insuliinihormoni. Insuliini on siitä kurja lääke, että se pitää annostella ihon alaiseen rasvakudokseen joko pistämällä tai insuliinipumppuun liitetyn kanyylin kautta.

 Miten yleinen lasten diabetes on?

– Suomessa noin 500 alle 15-vuotiasta sairastuu vuosittain tyypin 1 diabetekseen. Mikkelin keskussairaalan lasten diabetesvastaanotolla käy noin 100 lasta ja nuorta.

 Mistä nautit työssäsi?

– Lapset ovat ihania ja niin on nuoretkin! Ja perhetyö on mun juttu. Tämä ammatti on kutsunut minut. Meillä on hyvä diabetestiimi.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 8.5.