Mikkelin puhdistamon hinta tarkentuu pian — joka tapauksessa vesimaksu nousee hieman

Uuden kallioluolaan rakennettavan jätevedenpuhdistamon louhintavaihe on kohta valmis.

Vesa Vuorela

Kallion louhinta puhdistamotyömaalla on kohta valmis. Seuraavaksi valetaan altaita.

Mikkelin vesilaitoksen asiakkaiden vesilasku kallistuu keskimäärin noin kympillä ensi vuonna.
Vesimaksujen korotuspaineet eivät silti yksinomaan perustu tekeillä olevaan, 45 miljoonaa euroa maksavaan jätevedenpuhdistamoon, sanoo vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki.


— Ei voi sanoa, etteikö uudella puhdistamolla olisi vaikutusta, mutta hanketta aikoinaan jo ennakoitiin maksujen korotuksilla.
Nyt korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän alenemisesta aiheutuvaa maksutulojen laskua. Korotuksella myös turvataan vesihuollon investointihankkeiden jatkuminen suunnitelmien mukaan.

Vesilaitoksen johtokunta käsittelee vesi- ja jätevesimaksun taksoja torstaina. Taksamuutos sisältyy Vesiliikelaitoksen talousarvioesitykseen, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Esitys muodostuu 1,5 prosentin käyttömaksujen korotuksesta ja 3 prosentin korotuksesta perusmaksuun.

"Ei kalleinta vettä"

Käyttömaksujen korotuksesta lasketaan aiheutuvan vuotuiseen vesilaskuun keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,70 euron lisäys. Laskelma perustuu kaksilapsisen omakotitalossa asuvan perheen kulutukseen.

Turkki sanoo Mikkelin sijoittuvan korotusten jälkeenkin vesilaitosten taksavertailussa keskivaiheille.
Vesilaitoksen tulevien vuosien taloussuunnitelmiin on kirjattu kolmen prosentin korotuksia, mutta päätökset tehdään vuosittain.


Keskeinen ajankohta puhdistamon rakentamisen kustannusvaikutusten arviointiin koittaa marraskuussa. Turkki kertoo, että silloin päätetään puhdistamon pääurakasta. Lähes 20 miljoonan kokonaisuus käsittää muun muassa luolapuhdistamon laitteet, betonityöt, talotekniset työt sekä maanpäälliset rakennukset.

— Odotamme tähän kokonaisuuteen 5–6:ta tarjousta. Kun urakat on sovittu, sen jälkeen tiedämme puhdistamon kustannukset jo noin 90-prosenttisesti, kertoo Turkki.

Vesipihit laitteet yleistyvät

Puhdistamo toteutetaan lainarahoituksella. Ensi vuonna korkomenot kasvavat nykyisestä noin 300 000 eurosta 470 000 euroon. Vesilaitos tuottaa nyt reippaasti ylijäämää – vajaat kolme miljoonaa euroa vuodessa – mutta poistojen kasvaessa vuodesta 2021 alkaen ylijäämä alkaa tuloslaskelmissa hiipua kohti nollaa.

Veden myyntimäärän aleneminen eli käytön väheneminen on Turkin mukaan hyvin lievää. Se muodostuu sananmukaisesti pienistä puroista.
— Vesikalustetekniikka paranee jatkuvasti. Pesukoneet, suihkut ja wc-istuimet säästävät vettä. Myös yrityksissä etsitään kulutusta vähentäviä ratkaisuja.

Puhdistamotyömaalla Metsä-Sairilassa louhintavaihe on valmis. Turkki kertoo, että keskikaupungille asti kuuluvien räjäytysten aika on pääosin ohi.

Ruoppausta vielä syksyllä

Louhintaa urakoi Lemminkäinen Infra Oy. Se jatkaa vielä louhinnan viimeistelyä ennen kuin varsinaiset rakennustekniset työt alkavat. Ne puolestaan näkyvät ensi vuonna muun muassa mittavana betoniautojen liikenteenä. Valutöissä luolastoon ajetaan noin 5 300 kuutioita betonia.

Vielä tänä syksynä näkyy toimeliaisuutta järvirannoilla, kun alkaa johtolinjojen rakentaminen Kenkäveronniemestä puhdistamolle. Turkki kertoo, että siirtolinjojen rakentaminen edellyttää muun muassa ruoppausta, jotta putket saadaan upotettua tarpeeksi syvälle.

Siirtolinjojen vesistöalituksien rakentamisesta allekirjoitetaan ensi torstaina 5,6 miljoonan arvoinen urakkasopimus mikkeliläisen Maamerkki Infra Oy:n kanssa.
Johtolinjan maaosuuksien urakan sai Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy lähes 1,7 miljoonan euron tarjouksellaan.
Molemmat urakat ovat osia jätevedenpuhdistamon hankinnassa.

Luetuimmat