Mikkeli rahoittaa kouluhankkeet lainalla — Kaksi uutta koulua maksaa kaupungille noin 35 miljoonaa euroa

Uusien koulujen rakentamisesta on jo periaatepäätös, mutta rahoitusmallia on setvitty konsultinkin avulla. Rahoitus on taselaina. Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan elinkaarimallilla.

Mikkelin kaupungilla on edessään kaksi mittavaa koulurakentamisen hanketta. Liikkeelle lähdetään eteläisen aluekoulun rakentamisesta nykyisen Urpolan koulun paikalle.
Mikkelin kaupungilla on edessään kaksi mittavaa koulurakentamisen hanketta. Liikkeelle lähdetään eteläisen aluekoulun rakentamisesta nykyisen Urpolan koulun paikalle.

Mikkelin kaupunki rahoittaa edessä olevat kaksi isoa koulurakentamisen hanketta omalla taselainalla.

Menettelyyn kuuluu kuitenkin se, että kiinteistöjen ylläpito toteutetaan elinkaarimallilla.

Rahoitusmalliksi on tulossa tuttu taselaina.

Kaupunginhallitus päätti rahoitustavasta maanantaina.

Kyse on varsin mittavasta hankepaketista, sillä kahden uuden koulun, eteläisen Urpolan koulun ja itäisen Lähemäen koulun, rakentaminen maksaa kaupungille yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.

Koulujen rakentamisesta kaupunki on jo tehnyt periaatepäätöksen. Rahoitusmallista ei ole vielä ollut päätöstä. Kaupunki teetti konsultilla selvityksen erilaisista rahoitustavoista.

Kaupunki on perinteisesti investoinut kiinteistöihin ja rakennuksiin taselainalla. Poikkeuksia tosin on, muun muassa kolme päiväkotihanketta ja Anttolan uusi koulu.
Perinteisessä taserahoituksessa kunta ottaa lainaa ja rakennuttaa itse tilat. Elinkaarimallia Mikkeli ei ole juurikaan käyttänyt.

Konsulttiselvityksen mukaan edullisimmaksi tavaksi on laskettu elinkaarimalli taselainalla.

Kaupunki on linjannut, että rakentaminen alkaa Urpolan koulun hankkeella. Kohteet kuitenkin kilpailutetaan samassa kilpailutuksessa.

Asiakäsittelyssä kokoomus esitti, että hankkeita ei kilpailuteta samassa kilpailutuksessa. Perusteluna oli se, että kaupungin taloustilanteessa tulee jättää pelivaraa.

Äänestyksessä SDP, keskusta, vihreät ja kristillisdemokraatit olivat ehdotetun kilpailumenettelyn kannalla, joten kokoomusesitys hävisi äänin 8—2.