Mikkelin markkinointisuunnittelijan ideoimasta nettitestistä tuli hitti — Kyselimme, miten Mikkelin seudun kunnat somettavat

Some on tärkeä väline kunnillekin, mutta kaikki eivät sitä koe tarvitsevansa — "Emme ole tuohon touhuun lähteneet ja hyvin on pärjätty"

Jaakko Avikainen

Kaupungin viestintäsuunnittelija Mikko Tuovisen mielestä Mikkelin some-näkyvyydessä on tärkeää luoda mielikuva luonnon ja kaupunkiympäristön välisestä suhteesta. Positiivisia mielikuvia kaupungista voivat luoda kaikki kaupunkilaiset, eivät vain virkamiehet.
Kaupungin viestintäsuunnittelija Mikko Tuovisen mielestä Mikkelin some-näkyvyydessä on tärkeää luoda mielikuva luonnon ja kaupunkiympäristön välisestä suhteesta. Positiivisia mielikuvia kaupungista voivat luoda kaikki kaupunkilaiset, eivät vain virkamiehet.

Oletko lupsakka letkan vetäjä vai sähäkkä umpihankihiihtäjä, kysyy Mikkelin kaupungin nettitesti. Millainen Mikkeliläinen olet -testistä tuli sosiaalisessa mediassa varsin suosittu jo ensimmäisen vuorokauden aikana, jolloin sen teki yli 2900 käyttäjää.

Testin ideoi kaupungin markkinointisuunnittelija Emmi Eronen ulkopuolisen viestintäfirman kanssa. Kaupungin viestintäsuunnittelija Mikko Tuovisen mukaan kaupunki luo parhaillaan itsestään uutta brändiä.
— Sitä vielä hitsataan loppuun, ja ulostulo on viimeistään kesäkuussa, Tuovinen kertoo.

Mikkelin kaupungilla on myös uusi viestinnän käsikirja, joka kattaa koko meneillään olevan valtuustokauden. Ei ole itsestään selvä asia, että kaupunkiorganisaatio saa seuraajia esimerkiksi Facebookissa.

— Pitää olla vähän viihdykettäkin. Kuvia, liikkuvaa kuvaa ja rentoa asennetta. Päätöksentekoviestintä on tärkeää, mutta somessa sen pitää olla astetta rennompaa, Tuovinen analysoi.

Tuovisen mukaan Mikkelin kaupungilla on kymmenkunta eri some-kanavien päivittäjää. Heistä neljä kuuluu kaupungin viestintätiimiin. Esimerkiksi kirjastolla, kulttuuripalveluilla ja museoilla on omat sisäiset vastuuhenkilönsä.
Entä miksi kunnalle tai kaupungille on tärkeää olla somessa?

Somessa ollaan,
koska siellä
ovat muutkin

— Meidän some-ohjeessakin todetaan vähän leikkisästi, että olemme siellä, koska kaikki muutkin ovat. Jossain vaiheessa tulisi kuitenkin kysymyksiä, miksi Mikkelin kaupunki ei käytä tätä ja tätä kanvaa. Haluamme käyttää mahdollisimman montaa kanavaa ihmisten tavoittamiseen, Tuovinen vastaa.

Myös kaupungin henkilökunnalle on annettu oma sosiaalisen median ohje.
— Some-ohjeessa painotetaan, että työntekijää koskevat samat vastuut ja velvollisuudet kuin muissakin työtehtävissä.
Ohje ei kuitenkaan koske luottamushenkilöitä.

Myös muissa kunnissa työntekijöille on yleensä laadittu enemmän tai vähemmän yksityiskohtaiset some-ohjeet.
— Lisäksi on koulutettu kaupungin henkilökuntaa somen käytössä, sanoo kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen Pieksämäen kaupungilta.

Majoisen mukaan Pieksämäki on ottanut harppauksen some-aktiivisuudessa.
— Esimerkiksi Facebookiin tulee tarinallisia, lyhyitä päivityksiä, olemme aloittaneet informatiivisten ja osin myös hauskojen videoiden jakamisen Youtubessa, ja nämä ovat kaupungin tiedottavaa toimintaa.

Alla Youtube-video, jossa Pieksämäen kaupunki esittelee itseään.

Kangasniemen
Nylund on
ahkera twiittaaja

Etelä-Savon kunnanjohtajista aktiivisimpiin Twitter-käyttäjiin lukeutuva Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylund sanoo pyrkivänsä tekemään some-päivitykset ”pilke silmäkulmassa”. Vuodenvaihteessa Nylund avasi itselleen kunnanjohtajan Facebook-tilin.

Monen muun kunnan tapaan Kangasniemellä on useita erilaisia sosiaalisen median tilejä toimialoittain, ja niitä käyttävät useat eri henkilöt.
— Syksyllä henkilökunnalle järjestettiin some-koulutus, jonka piti ulkopuolinen kouluttaja, Nylund kertoo.

Kunta on myös palkannut seurantapalveluihin erikoistuneen yrityksen, joka lähettää joka aamu Nylundin puhelimeen raportin. Se kertoo, kuinka paljon Kangasniemen kunta on näkynyt somessa ja perinteisessä mediassa.
— Neljän kuukauden välein he lähettävät laajemman raportin, Nylund kertoo.

Mari Koukkula

Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylundilla on Facebookissa oma "virkasivusto".
Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylundilla on Facebookissa oma "virkasivusto".

Kunnanjohtajan mukaan sosiaaliseen mediaan on tarkoitus kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota.
— Some on ehdottomasti tärkeä väline, ja siitä pitäisi saada enemmän irti. Kuntien some-näkyvyydessä on eroja, Nylund huomauttaa.

Lähikuntien sosiaalisen median näkyvyyttä seuraava Nylund rankkaa kärkionnistujiin Mäntyharjun.
Yksikään Länsi-Savon kyselyyn vastanneista kunnista ei mainitse, että työntekijöiden some-käytöstä olisi ollut erityisiä ongelmia.

Hirvensalmi
ei tarvitse
Facebookia

Esimerkiksi Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan muutamassa yksittäistapauksessa työntekijää on huomautettu viitaten kunnan some-ohjeistukseen. Ohjeissa muistutetaan muun muassa salassapitovelvollisuudesta ja todetaan, että työtehtäviä haittaava sosiaalisen median käyttö on työaikana ehdottomasti kielletty.

Luulen, että ihmisillä on nykyään jossain määrin some-ähky. — Seppo Ruhanen

Hirvensalmen kunta on moneen muuhun kuntaan verrattuna poikkeuksellinen, sillä kunnalla ei ole esimerkiksi erillisiä Facebook-sivuja. Toinen vastaava tapaus Etelä-Savossa on Rantasalmi.

Hirvensalmen nuorisotoimella kuitenkin on käytössään sekä Facebook- että Instagram-tilit, kertoo kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

— Muutoin emme ole tuohon touhuun lähteneet ja hyvin on pärjätty. Meillä ei ole ollut semmoista painetta, ja olemme saaneet tiedottamisesta hyvää palautetta kesäasukkailta ja muutenkin. Luulen, että ihmisillä on nykyään jossain määrin some-ähky, Ruhanen toteaa.

Mari Koukkula

Hirvensalmen kunnan verkkosivut saavat kiitosta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä.
Hirvensalmen kunnan verkkosivut saavat kiitosta Kunnallisalan kehittämissäätiöltä.