Rahulan ja Ihastjärven koulut lakkaavat elokuussa — Mikkelin kouluverkon harventaminen alkaa kahdesta kyläkoulusta

Mikkelin palveluverkon muokkauksen ensimmäiset koululakkautukset pannaan toimeksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kahden koulun sulkemista.

Vesa Vuorela

Rahulan koulun oppilaat ovat jo olleet evakossa Sairilassa. Rahula on nyt lakkaamassa ensi elokuun alusta lukien.
Rahulan koulun oppilaat ovat jo olleet evakossa Sairilassa. Rahula on nyt lakkaamassa ensi elokuun alusta lukien.


Mikkelin kahden alakoulun lakkautus etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi omasta puolestaan lakkautukset maanantaina. Pohjana on kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys, jonka lähtökohtana valtuuston jo hyväksymä kaupunkirakenneselvitys.
Kaupungin suunnitelman mukaan Ihastjärven ja Rahulan koulut lakkaavat ensi elokuun alusta lukien.


Ihastjärven koulu lakkautetaan ja yhdistetään Kalevankankaan kouluun. Siten Ihastjärven koulun oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi tulee Kalevankankaan koulu.
Rahulan koulu yhdistetään Sairilan kouluun, eli Rahulan oppilasalueen oppilaiden lähikouluksi määritellään Sairilan koulu.

Rahulan koululaiset ovat jo käyneet Sairilassa Rahulan koulurakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien vuoksi.
Sopimus Rahulan oppilaiden väistötiloista on tehty lukuvuodeksi 2018—2019. Sairilan koulun oppilasmäärä on laskenut niin, että kun tilankäyttöä tehostaan, Rahulan koulun oppilaat sijoitetaan jatkossakin Sairilan kouluun.
Sairilan koulu sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Rahulan koululta.


Koululakkautusten yhteydessä on keskusteltu koulujen liikuntatilojen käytöstä. Hallituksen esityksen mukaan kokoontumis- ja liikuntatilat ja niiden sijoittuminen linjataan tekeillä olevassa palvelusuunnitelmassa.

Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin.

Alakoulujen lakkautus on osa kaupunkirakenneselvitystä.
Tavoitteena on kaupungin talouden tasapainotus, joka edellyttää taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita.
Suunnitelman mukaan kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 sijaan.


Palvelurakenteen uudistamiseen kuuluu muun muassa uuden aluekoulun rakentaminen Urpolan nykyisen koulun paikalle. Kouluhanke on päätöksenteossa parhaillaan käsittelyssä olevassa ensi vuoden budjetissa.