Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen vastaa kritiikkiin Launialan koulun lakkauttamisesityksestä: "Hyvin vahva vaihtoehto on, että Launialan koulun tilat muokattaisiin sopivaksi päiväkodille"

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) huomauttaa, että Launialan ja Lähemäen koulun välillä on noin kilometri. Hänen mukaansa lasten koulutaipaleesta ei siis tulisi pitkä, jos kaupunkirakennetyöryhmän esitys toteutuu.

Vesa Vuorela

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) korostaa, että kaupunkirakennetyöryhmän esityksessä suunniteltu Lähemäen koulu on edelleen lähikoulu.

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) vastaa Launialan koulun kritiikkiin toteamalla, että kaupunki halusi itäisen alueen lapsille uudet, toimivat ja tulevaisuuteen tähtäävät toimitilat.

— Launialan ja Lähemäen koulun välillä on noin kilometri. Siirtymä ei ole pitkä, Aholainen toteaa ja korostaa, että Lähemäen koulu on edelleen lähikoulu kaupunkirakennetyöryhmän esityksessä.

— Hyvin vahva vaihtoehto on, että Launialan koulun tilat muokattaisiin sopivaksi päiväkodille. Lisäksi näin varmistettaisiin liikuntatilat kuntalaisten käyttöön.

Aholaisen mukaan toinen vaihtoehto olisi ollut, että Mikkelin itäiselle alueelle ei olisi ollenkaan tullut uutta koulua.

— Vaihtoehtona oli, että Lähemäen koulun jatkeeksi olisi tehty Peitsarin koululle siipi. Näimme kuitenkin erinomaisen hyvänä puolena sen, että voimme tehdä kokonaan uuden, nykyaikaisen alakoulun. Sitten ei lähtökohtaisesti olisi odotettavissa remonttia.

Armi Salo-Oksa perustelee: "On järkevää yhdistää näin lähekkäin olevat koulut yhdeksi kokonaisuudeksi"

Hallituksen varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.) huomauttaa, että muutaman kilometrin välein on neljä koulua.

— Kun rakennetaan uusi 600—650 oppilaan koulu, on järkevää yhdistää näin lähekkäin olevat koulut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tiivistämällä kouluverkkoa saamme paitsi terveet myös uuden opetussuunnitelman mukaiset noin 20 oppilaan ryhmäkoot. Lisäksi säästämme käyttötalousmenoissa. Kaikki voittavat, Salo-Oksa perustelee.

— Koulumatkat eivät kenelläkään itäisen koulualueen oppilailla kasva merkittävästi.

Salo-Oksan mukaan kouluverkon uudistus mahdollistaa oppiaineiden ja opetusmenetelmien laajentamisen.

— Tilaratkaisussa käytämme kultaista keskitietä eli noin 12:ta neliötä oppilasta kohden. Kouluratkaisuissa on käytetty 9, 12 ja 16 neliötä per oppilas.

Uusimmat uutiset