Otto Mannisen ja Äkryn koulut ovat uhattuina — Kangasniemen kunnanhallitus esittää kahden kyläkoulun lakkauttamista

Kottilan koulu jatkaisi ainakin toistaiseksi. Samoin tekisi Vuojalahden koulu, vaikka koulun oppilasmäärä ennusteiden valossa laskeekin.

Otto Mannisen koulussa Kangasniemellä vietetään ensi vuonna viimeistä kevätjuhlaa, mikäli valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen koulun lakkauttamisesta.
Otto Mannisen koulussa Kangasniemellä vietetään ensi vuonna viimeistä kevätjuhlaa, mikäli valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen koulun lakkauttamisesta.

Kangasniemen kunnanhallitus esittää kahden kyläkoulun — Hokan Otto Mannisen koulun ja Äkryn koulun —  lakkauttamista ensi syyslukukauden alusta alkaen.

Kottilan koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi. Samoin tekee Vuojalahden koulu, vaikka koulun oppilasmäärä oppilasennusteiden valossa laskeekin.

Kunnanhallituksen koulujen lakkauttamista koskeva esitys perustuu virkamiestyönä tehtyyn kouluverkkoselvitykseen.

Otto Mannisen koulussa on tänä lukuvuonna 21 oppilasta, mutta kuusi heistä käy koulua Hokassa kirkonkylältä käsin. Äkryn koulussa oppilaita on 19. Kummankin koulun oppilasmäärä laskee merkittävästi lähivuosina.

Äkryn koulussa opettaminen maksaa tänä vuonna 218 623 euroa, mikä tarkoittaa 10 931 euroa oppilasta kohden.

Otto Mannisen koulun kustannukset ovat 156 828 euroa eli 6 821 euroa oppilasta kohden. Jos kustannuksia laskettaessa käytettäisiin perusteena koulun vaikutusalueelta olevien oppilaiden lukumäärää eli 15 oppilasta, nousisivat oppilaskohtaiset kustannukset 11 206 euroon.

Äkryn ja Otto Mannisen kouluissa olisi edessä peruskorjaus

Kouluverkkoselvityksen yhteydessä on käyty lävitse rakennusten kunto.

Äkryn ja Otto Mannisen koulukiinteistöissä olisi edessä peruskorjaus. Molemmissa rakennuksissa on havaittu muun muassa sisäilmaongelmia.

Koulujen lakkauttamisesitys on osa kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa.

Kunnassa on menossa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on säästää henkilöstömenoissa 500 000 euroa ensi vuonna.

Kokonaistavoitteena on kunnan omassa toiminnassa 1,5 miljoonan euron säästöt.

Kunnanhallitus antaa talousarvioesityksen valtuustolle 9. joulukuuta ja kunnanvaltuusto päättää asian 16. joulukuuta.