Itä-Suomi on lähes hiilineutraali - puolet kaikesta energiasta tehdään omasta puusta

Kivihiilen osuus kulutuksesta enää puoli prosenttia.

Soila Puurtinen

Itä-Suomessa tuotetaan jo puolet kaikesta energiasta puulla.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on Itä-Suomessa lähes kaksi kertaa suurempaa kuin Suomessa keskimäärin.

Käytetystä primäärienergiasta puolet on peräisin puusta. Primäärienergialuvuissa ei ole mukana tuotannon ja siirron hävikki. Tiedot käyvät ilmi Itä-Suomen energiatilasto 2014 -raportista.

Uusiutuvan energian osuus on kasvamaan päin. Vuodesta 2008 vuoteen 2014 mennessä uusiutuvien polttoaineiden käyttö on kasvanut Itä-Suomessa 2600 gigawattituntia. Hakkeena tämä on 17 000 täysrekallista metsähaketta vuodessa ja rahana 130 miljoonaa euroa.

Lämmitysöljyn käyttö on supistunut vuodesta 2012 noin 15 % ja väheneminen jatkuu. Kivihiilen osuus primäärienergian kulutuksesta on enää puoli prosenttia.

Maakunnista Etelä-Karjala on uusiutuvan energian käytössä paras 72 prosentin osuudella. Etelä-Savon lukema on 48, Pohjois-Savon 47, Pohjois-Karjalan 67 ja Kainuun 62.

Etelä-Karjalan vahvuus selittyy metsäteollisuuden jäteliemillä. Niiden osuus koko Itä-Suomen puuenergian käytöstä oli 51 prosenttia. Loput on metsähaketta, mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteita, pellettiä ja pilkettä.

Osallistu keskusteluun

Länsi-Savo