Tilaajalle

Kunta- ja soteväki ei usko, että hoitajamitoitus ratkaisisi yksin vanhustenhuollon ongelmia — "Mitoitusta on uudistettava niin, että se vastaa sitä, millaisia ja minkä kuntoisia hoidettavat ovat"

Eteläsavolaiset kunta- ja sotepäättäjät muistuttavat, että hoivan tason on oltava asiakkaan tarpeiden mukainen. Lakiin kirjattava hoitajamitoitus ei yksin riitä takaamaan ikäihmisille hyvää hoivaa.

Jaakko Avikainen

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.)

Keskustelu hoiva-alan hoitajamitoituksesta on ollut vilkasta sen jälkeen, kun julkisuuteen on tuotu lukuisia ikäihmisten hoivakodeissa tapahtuneita laiminlyöntejä.