Entisen terveyskeskuksen hoivatonttipäätös meni vallankäytön kiistelyksi —  Mikkelin poliittiset päättäjät ja virkamiehet pallottelevat menettelytavoista

Mikkeli varaa tontin Mehiläinen Oy:n asumispalveluyksikölle. Virkamiehet katsovat, että jos kysyntää on, tarpeeseen pitää vastata nopeasti. Mikkeli kiinnostaa hoiva-alan yrityksiä.

Vesa Vuorela

Makeva Oy on valmis rakentamaan hoiva-alan asumisyksikön rivitaloineen Pankalammen entisen terveyskeskuksen parkkipaikalle. Toiminnasta vastaisi Mehiläinen Oy.
Makeva Oy on valmis rakentamaan hoiva-alan asumisyksikön rivitaloineen Pankalammen entisen terveyskeskuksen parkkipaikalle. Toiminnasta vastaisi Mehiläinen Oy.

Rakennuspaikan osoittaminen palveluasumista valmistelevalle yritykselle muuttui periaatteelliseksi kiistaksi siitä, kuka viime kädessä päättää tontin luovutuksesta ja millä menettelyllä.

Samalla keskusteluun on noussut järjestely, jossa asemakaavasta poiketen rakentaminen tapahtuu poikkeamismenettelyllä.

Mikkelin kaupunki luovuttaa rakennuspaikan Makeva Oy:lle entisen pääterveysaseman läheisyydestä.

Tontinluovutuksesta teki päätöksen virkamies. Sitten kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta ja käsitteli luovutuksen uudelleen.

Loppujen lopuksi hallitus päätyi äänestyksen jälkeen samalle kannalle kuin virkamies, mutta seurauksena oli myös kahdet eriävät mielipiteet, ja nyt odotellaan mahdollista valituskierrosta.

Palveluasumista entiselle parkkipaikalle

Kiistanalainen rakennuspaikka sijaitsee Kiiskinmäellä entisen terveyskeskuksen parkkipaikalla Kiiskinmäenkadun ja Kastanjakujan kulmauksessa.

Makeva Oy lähestyi kaupunkia ja kyseli palveluasumiseen soveltuvia tontteja. Mittausosasto haki vaihtoehtoja, ja yhtiö kiinnostui entisen terveyskeskuksen alueesta.

Rakennuspaikka ei ole kuin 3 000 neliötä, mutta Makeva Oy sommitteli paikalle palveluyksikön ja asuinrivitalon. Kaupunki teki helmikuussa luovutuksesta virkamiespäätöksen. Toiminnasta palveluyksikössä vastaa Mehiläinen Oy.

Ensin olisi tullut keskustella koko entisen terveyskeskusalueen maankäytöstä. — Markku Aholainen

Asemakaavassa alue Y-merkinnällä, mikä tarkoittaa yleisen rakennuksen käyttötarkoitusta. Tästä syystä samalla käynnistyi poikkeamismenettely, koska paikalle suunniteltiin asumista.

Poikkeamismenettely on valmisteltu naapurikuulemisia myöten, mutta päätös on odottanut lopullista tonttiratkaisua.

”Poikkeaminen ei saa korvata asemakaavaa”

Koko prosessi jakaa myös poliittiset ryhmät. Otto-oikeuden käyttämisestä päätti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

Aholainen korostaa, että menettelyssä ei ole tapahtunut rikettä. Järjestely on hallintosäännön mukainen, mutta hän arvostelee toimintamallia.

— Haluan selvittää, onko muodostumassa malli, jossa kaupungingeodeetti antaa tontin viranhaltijapäätöksenä, jonka jälkeen kaavoitusinsinööri myöntää poikkeamisluvan. Lupa menee perusteluna rakennusvalvontaan rakennuslupapäätöksen perusteluiksi.

Aholainen sanoo, että poikkeamismenettely ei saa korvata asemakaavaa eikä kaavan saneeraustarvetta.

Aholainen viittaa vastaavaan esimerkkiin muualla kaupungissa.

— Pankalan kerrostaloissa kaavoitusinsinööri päätti poikkeamisen kahteen taloon, mikä lisäsi jokaiseen yhden asuinkerroksen kaavan vastaisesti.

— Nuo päätökset ovat taloudellisestikin merkittäviä. Terveyskeskuskortteliin nyt sijoittuvan tontin luovutuksessa toimitaan samalla kaavalla.

Aholainen halusi, että hallituksen olisi tullut ensin keskustella koko entisen terveyskeskusalueen maankäytöstä.

Kaupunki aloitti jo viitisen vuotta sitten alueen asemakaavan saneerauksen. Tähän saakka ajatuksena on ollut muuttaa koko tienoo asumiseen. Kevään kuluessa on määrä hakea kaavakilpailutuksella näkemyksiä alueen maankäytöstä.

Markkinahinta vai ei?

Virkamiespäätöksellä Aholaisen mukaan ei tulisi luovuttaa rakennuspaikkaa alueelta ennen uutta kaavaa.

Hallituksen päätökseen hän jätti eriävän mielipiteen samoin kuin kaksi muuta demarijäsentä sekä kristillisdemokraattien edustaja.

Eriävä mielipide ottaa kantaa myös rakennuspaikan hintaan.

Rakennuspaikan hinta on 150 400 euroa, mikä muodostuu asumisen tonttihinnan perusteella. Kerrosneliön hinta on 160 euroa.

Vaikka rakennuspaikalle tulee asumista, Aholaisen mukaan asumisella ei voi perustella tonttihintaa, koska kyse on Y-kaavamerkinnästä.

Ennen lopullista kauppaa kaupunki ja Makeva Oy joutuvat tarkistamaan, että tonttihinta vastaa markkinahintaa.

”Jos tonttia haetaan, vastataan kysyntään”

Teknisen toimen virkamiesjohto ihmettelee palveluasumisen rakennuspaikasta noussutta hälyä.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että tällaisen tontin luovutuspäätöksen tekeminen on delegoitu hallintosäännöllä virkamiehille.

Hän toteaa, että jos joku haluaa rakentaa Mikkeliin, kannattaa olla pro-aktiivinen ja pyrkiä vastaamaan kysyntään.

Makeva Oy:n tonttihakemus on käsitelty maankäyttöryhmässä, joka arvioi, että hanke on toteuttamiskelpoinen.

Alueella on jo palvelutoimintaa, eikä rakennuspaikka estä alueen muuta maankäyttöä.

Tontin kilpailutuksesta Riihelä sanoo, että kilpailuttaa voi vain valmiita tontteja.

— Jos yritys kysyy rakennuspaikkaa, sellaista haetaan, koska se rooli on annettu virkamiehille, eikä vedota siihen, että pitää odottaa joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa kilpailutusta.

Tontteja tarjolla juuri nyt

Kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa sanoo, että yhtiö halusi rakennuspaikan nimenomaan mahdollisimman läheltä keskustaa ja sieltä, missä on jo sektorin palveluja.

Hoiva-alan yritykset hakevat nykyisin aktiivisesti tontteja. Peltomaan mukaan tällaisten tonttien kysyntä on Mikkelissä tällä hetkellä kova.

Kaupunki tarjoaa kilpailutukseen juuri nyt seitsemää hoivapalvelun ja päiväkodin rakentamiseen soveltuvaa tonttia.

Tonteista osa on sellaisia, jotka eivät ole menneet kaupaksi rivitalomarkkinoilla.

— Nyt on puhuttu palvelujen sijoittamisesta, mutta kun tällaista linjausta ei kaupungissa nyt ole, niin tontteja tarjotaan siellä, missä niitä on, sanoo Peltomaa.