Pieksämäellä Tahiniemeen Pieksäjärven rantaan on tulossa kymmeniä omarantaisia tontteja

Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi.

Tahiniemessä Pieksäjärven rantaan on tulossa kymmeniä omarantaisia tontteja. Tahiniemen ranta-alueen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä joulukuun loppuun saakka.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rantakaistaan rajoittuvista tonteista omarantaisia keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisilla perusteilla.

Pieksäjärven ja rakennuspaikkojen välinen puistokaistale liitetään tontteihin, kaavatyön yhteydessä selvitetään rakennuspaikkojen lisärakentamistarpeet sekä rantakaistan mahdolliset luontoarvot. Ranta-alueelle osoitetaan yleiset venevalkama- ja uimaranta-alueet.

Voimassa olevassa asemakaavassa rantakaista on osoitettu puistoalueeksi. Puistoalueen leveys rakennuspaikkojen ja Pieksäjärven välissä on kapeimmillaan noin viisi metriä ja leveimmillään noin 60 metriä.

Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 25.11. – 31.12.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla sekä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi.