Hirvensalmi on valitsemassa Attendon — Suunnitelman mukaan terveysyhtiö ostaa kunnan sote-kiinteistöt 1,5 miljoonalla eurolla

Hirvensalmen luottamusjohto käsittelee sote-hanketta ja kiinteistökauppaa maanantaina. Sopimuksen mukaan Attendo rakentaa kuntaan uuden hoivatalon vastaanottotiloineen.

Mari Koukkula

Hirvensalmen kunta myy sote-kiinteistönsä. Kunnanhallituksen ensi maanantain käsittelyssä on esitys, jonka mukaan ostaja olisi Attendo Oy.
Hirvensalmen kunta myy sote-kiinteistönsä. Kunnanhallituksen ensi maanantain käsittelyssä on esitys, jonka mukaan ostaja olisi Attendo Oy.


Hirvensalmen kunta valmistautuu sote-sopimukseen terveystalo Attendo Oy:n kanssa.
Kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina kunnan ja Attendon välistä sopimusta, jolla kunta myy Attendolle sosiaali- ja terveystoimen kiinteistönsä.
Attendo puolestaan sitoutuu perustamaan kuntaan uuden sote-järjestelyn mukaisen niin sanotun sote-keskuksen.
Kunta ja Attendo ovat neuvotelleet kiinteistökaupan hinnaksi 1,5 miljoonaa euroa.

Kunnanhallituksen esityslistalla on kunnanjohtaja Seppo Ruhasen muotoilema esitys Attendon kanssa tehtävästä sopimuksesta.
Ruhanen luonnehtii sopimusta tässä vaiheessa aiesopimukseksi. Päätösesityksen mukaan kunnanhallitus päättää myöhemmin lopullisista kaupan sekä Attendon kanssa solmittavan sopimuksen ehdoista.
Taustalla on kunnanhallituksen syyskuussa tekemä periaatelinjaus siitä, että kunta myy sote-kiinteistönsä yksityiselle toimijalle.
Tuolloin luottamusjohto ei määritellyt sitä, kenen kanssa kauppa mahdollisesti tehdään.


Kokonaisuus ratkaisi Attendon hyväksi


Attendon esityksen tultua julki kaksi muutakin terveysalan yhtiötä otti yhteyttä kuntaan. Kunta kävi neuvottelut myös Esperi Care Oy:n ja Mehiläinen Oy:n kanssa.


Virkamiesjohtajana Ruhanen neuvotteli yhtiöiden kanssa ja teki vertailut.
— Talousluvuissa ei kolmen kesken ollut olennaista eroa, mutta kokonaisuus ratkaisi, sanoo Ruhanen.
— Sanoisin, että Attendon konsepti oli hiotunein ja täyttää kunnanhallituksen asettamat tavoitteet parhaiten.

Kokonaisratkaisun mukaan kunta myy kaikki kunnan omistamat sote-kiinteistöt Attendolle.
Näitä ovat terveysasema, Heikinnniemen palvelukeskus, jossa on palveluasumista ja hoivapalvelua, sekä Heikinkoti vuokra-asuntoineen ja asumispalveluineen.


Attendon on puolestaan määrä purkaa tai jatkohyödyntää rakennukset. Attendo rakentaa kuntaan 40—60 -paikkaisen hoivakodin, jossa tehostetun palveluasumisen paikkoja on 30.

Lisäksi Attendo sitoutuu perustamaan kuntaan sote-keskuksen ja tuottamaan siellä valinnanvapauden piiriin kuuluvia sote-palveluja, esimerkiksi lääkäri-, hoitaja-, hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja neuvolapalveluja sekä sosiaalitoimen ohjaus- ja neuvontapalveluja.
Attendo tuottaisi myös työterveyshuollon palvelut.


Kunta ei ole ulkoistamassa palvelujaan


Ruhanen toteaa esityslistan tekstissä, että kyse on nimenomaan kiinteistökaupasta.
— Kunta ei ole ulkoistamassa sote-palvelujaan. Emme horjuta maakuntauudistusta tai sote-uudistusta, eikä kunnanhanke ole lainsäädännön vastainen.
Ruhanen pohtii, että kun sote-kuntayhtymä Essote suunnittelee lähtevänsä uuden sote-mallin valinnanvapauspilottiin, kunta voisi olla osa tällaista kokeilua.


Kunta haluaa aikatauluttaa rakentamisen ja järjestelyt niin, että toiminta voidaan aloittaa viimeistään vuonna 2020. Nopeampikin aikataulu voi olla mahdollinen.
Tuohon ajankohtaan saakka kunta vuokraa edelleen tilojaan Essotelle, jolla on kunnan sote-palvelujen järjestämisvastuu.

Kunnan ja Attendon välisen sopimuksen tarkempia ehtoja ei liikesalaisuuksiin vedoten tuoda julki.
Kiinteistökaupan hintaa Ruhanen kommentoi toteamalla, että se pohjautuu Attendon tarjoukseen ja sen jälkeen käytyihin neuvotteluihin.
Ruhasen mukaan hintaa on arvioitava suhteessa siihen kustannustasoon, johon kunta joutuisi, jos sen olisi itse tehtävä peruskorjausta ja muutostöitä nykyisissä sote-kiinteistöissä.


Uusien sote-kiinteistöjen paikkaa ei olla vielä lopullisesti linjattu. Suunnitelmien mukaan uusi hoivatalo ei tule nykyisten paikalle, vaan lähemmäs kunnan keskustaa.